Image
mensenrechten

Mensenrechten

Welke kleur, identiteit, politieke of religieuze overtuiging je ook hebt, we zijn allemaal gelijkwaardig. Ieder mens heeft fundamentele rechten en vrijheden. De mensenrechten zijn universeel en niet onderhandelbaar. De Algemene Vergadering van de VN nam ze na WOII aan, omdat de gruwelen van de oorlog zich nooit mogen herhalen.

# Bedrijven en mensenrechten

Bedrijven en banken die zonder scrupules de rechten van hun werknemers schenden, hele leefgebieden ontwrichten door vervuiling en ontbossing, of bijdragen aan schendingen van het internationaal recht: het gebeurt steeds vaker. 11.11.11 ijvert voor bindende nationale en internationale regelgeving die bedrijven aansprakelijk maakt voor mensenrechtenschendingen.

Image
bedrijven en mensenrechten

# Inheemse volken

Inheemse volken zijn de oorspronkelijke bewoners van een gebied, voordat daar kolonisten kwamen wonen, die hun eigen gebruiken en cultuur in stand hielden. Wereldwijd zijn ze ongeveer met zo’n 300 miljoen, ze behoren tot de allerarmsten en leven dicht bij de natuur. Op heel wat plaatsen proberen overheden ze nog steeds van hun land te verdrijven en is kolonisatie niet iets uit het verleden maar een doorlopend proces.

Image
wiphala

# Kinderrechten

Kinderen zijn extra kwetsbaar. Om te garanderen dat ook hun stem gehoord wordt en beslissingen steeds in hun belang worden genomen werd in 1989 het Kinderrechtenverdrag opgesteld. Een gezonde ontwikkeling van alle kinderen is cruciaal is voor de toekomst van de hele maatschappij.

Image
kinderrechten

# Waardig Werk

Ieder mens heeft recht op waardig werk. Waardig werk is het beste middel tegen armoede en voor een degelijke levenstandaard. Vakbonden die het belang van alle werknemers verdedigen spelen hierin een cruciale rol. Waardig werk wil ook zeggen dat je kan terugvallen op sociale bescherming wanneer je zonder werk komt te vallen. 

Image
waardig werk