Image
Respect is één van de belangrijke basiswaarden bij 11.11.11

Meldpunt Integriteit binnen 11.11.11

11.11.11 versterkt changemakers wereldwijd. Als koepel bundelen we de krachten van tientallen lidorganisaties, honderden burgerinitiatieven en duizenden vrijwilligers. Op die manier wordt onze stem luider, ook aan tafel bij politici.

We verwachten dat iedereen binnen 11.11.11 volgende waarden respecteert:

 • 11.11.11 staat voor menselijke waardigheid binnen de grenzen van de planeet. 11.11.11 stelt 
  mensenrechten centraal in haar werking en hecht veel belang aan gelijke kansen en het recht 
  op bescherming van personen en groepen wiens rechten worden geschonden.
 • 11.11.11 staat voor verbinding tussen mensen en tussen organisaties. Tussen collega’s, 
  schenkers, lidorganisaties, partnerorganisaties, 4de pijlerorganisaties en andere 
  sympathisanten. Samen maken we beweging richting internationale rechtvaardigheid en 
  solidariteit. Dit vraagt naast integriteit ook empathie, vertrouwen, inclusie, openheid, 
  transparantie, loyaliteit, participatie en betrokkenheid.
 • 11.11.11 denkt en handelt vanuit evenwaardigheid. 11.11.11 heeft respect voor iedereen, 
  draagt universele mensenrechten hoog in het vaandel en streeft naar diversiteit en inclusie. 
  Ook in partnerschappen staat evenwaardigheid voorop.
 • 11.11.11 kiest voor integriteit, voor moed boven gemak. 11.11.11 kiest voor wat juist is 
  boven wat leuk, snel of gemakkelijk is. 11.11.11 zet haar normen en waarden om in de praktijk 
  en gaat authentiek en constructief kritisch de confrontatie met anderen aan rond deze 
  waarden en normen. 

We hebben ons integriteitsbeleid omschreven in onze gedragscode.

Download de gedragscode

 

De gedragscode is ook beschikbaar in andere talen:

Heb je een vraag over ons integriteitsbeleid of onze gedragscode?  Je kan ze stellen via het formulier onderaan deze pagina. De integriteitsverantwoordelijke zal uw vraag behandelen.

Als je een melding wil doen van een incident waar de gedragscode geschonden werd, kan je ze eveneens indienen via onderstaand formulier. De directeur zal je klacht onderzoeken. Indien de klacht gaat over het handelen van de directeur, zal de voorzitter van de Raad van Bestuur de klacht behandelen.

Meld een incident

Ik wil:
Formuleer zo gedetailleerd mogelijk het incident waarover je melding wil maken.
Als je de exacte datum niet kent, geef je die bij benadering en vermeld je dit hierboven in de beschrijving van het incident.
Ken je de verantwoordelijke voor het incident?
 

11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van deze activiteit. of, indien aangeduid, ook andere communicatie. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel