Image
zonnepaneel klimaat zuiden

Klimaat

Je job verliezen omdat je land onvruchtbaar wordt, verhuizen omdat je woongebied onleefbaar wordt: de klimaatcrisis is het meest tastbaar in lage-inkomenslanden . Nochtans hebben deze landen de minste verantwoordelijkheid. Wij pakken die onrechtvaardigheid aan door ons te laten horen in klimaatonderhandelingen en lokaal actie te voeren.

Image
Bosbrand met tekst 'Wij zien het probleem niet.  Wij zien oplossingen'

Kom mee in actie voor klimaatrechtvaardigheid

De strijd tegen klimaatonrecht voeren we samen. Zij aan zij met diegenen die het hardst getroffen worden. Met klimaat- en burgeractivisten, gemeenschappen en het middenveld die actie ondernemen. Met moedige politici en geëngageerde ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen. Met organisaties van over de hele wereld. Met de kennis en invloed van wetenschappers, grote denkers en bekende mensen. Ook met jou?

# Klimaatrechtvaardigheid

Een centrale doelstelling van 11.11.11 is wereldwijde klimaatrechtvaardigheid. Dat betekent: het rechtzetten van de historische ongelijkheid die vervat zit in het klimaatprobleem, en garanderen dat iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan.

Image
Indonesië actie Climate Justice Walhi

# Klimaatmigratie

Natuurrampen en noodweer worden alsmaar minder uitzonderlijk. Naast zo’n acute problemen zijn er gevolgen van de klimaatcrisis die maar geleidelijk aan zichtbaar worden: de woestijn breidt uit, de zeespiegel stijgt. Dat zet druk op mensen wereldwijd en dwingt kwetsbare gemeenschappen de plaats te verlaten waar ze altijd hebben gewoond.

Image
overstroming kind migratie klimaat

# Klimaatfinanciering

De landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatcrisis, hebben er vaak het minst schuld aan. Dat is onrechtvaardig. Historische vervuilers zoals België dragen daarom de verantwoordelijkheid om de klimaatcrisis te bestrijden op wereldschaal. Een belangrijk instrument daarvoor is de internationale klimaatfinanciering voor lage-inkomenslanden.

Image
planten bos klimaat

# Klimaatambitie

De meest strikte doelstelling van het Akkoord van Parijs (2015) stelt dat we de opwarming van de aarde zo veel mogelijk moeten beperken: tot maximaal 1,5 °C. Dat is nodig om de veiligheid van miljoenen mensen te garanderen. De Belgische klimaatplannen maar ook die van de EU zijn ontoereikend om deze doelstelling te behalen. Daarom vragen we meer ambitie te tonen.

Image
zonnepaneel woestijn ambitie

# Biobrandstoffen

Ooit waren biobrandstoffen de heilige graal. Brandstof op basis van landbouwgewassen zou fossiele brandstoffen vervangen en ons uit de klimaatcrisis leiden. De productie ervan vraagt echter grote oppervlakten landbouwgrond. Dat zet de voedselzekerheid onder druk, net als het recht van de inheemse bevolking om het land te beboeren. Bovendien leidt biobrandstofproductie tot ontbossing en verlies van biodiversiteit.

Image
biobrandstof diesel benzine bloemen

# Klimaattop COP28

Alles wat je moet weten over de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Dubai

Image
Protesten tijdens de klimaattop in Sharm El-Sheikh (2022) - Pay up for Loss and Damage