Image
onderzoek

Onze thema's

De thema’s waar we wat aan doen

De wereld veranderen begint bij begrijpen hoe ze in elkaar zit. Om de juiste acties te plannen en ons pleidooi te documenteren, ontrafelen we de verbanden tussen de grote verschuivingen op onze planeet: politiek, migratie, energie, klimaat en meer.

Image
ontwikkeling mijn

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is voor ons geen verhaal van gunsten, maar van rechten. Scheve machtsverhoudingen in de wereld zorgen ervoor dat niet iedereen dezelfde rechten heeft, en dus niet dezelfde kansen. Dat moet anders.

En dat kan anders, want ontwikkelingssamenwerking is een hefboom om gelijke rechten voor iedereen te garanderen. We zien ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van de mondiale strijd voor meer rechtvaardigheid.

Image
mijnbouw

Natuurlijke rijkdommen

Van de olie in je benzinetank tot het lithium in je laptopbatterij: de mondiale honger naar natuurlijke rijkdommen blijft groeien. Heel wat lage-inkomenslanden lijken niet te kunnen profiteren van de alsmaar grotere vraag naar grondstoffen, terwijl het net hun bodem is die boordevol zit met dit soort natuurlijke rijkdommen.

Image
vluchtelingen kinderen

Migratie

Als je je huis moet verlaten en je leven moet riskeren tijdens een tocht naar beter, is het pijnlijk vast te stellen dat de solidariteit in het land waar je aankomt soms ver te zoeken is. Daarom ijveren wij voor duurzame oplossingen. Voor de 70 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging. Voor de miljoenen anderen die migreren omwille van armoede en toenemende ongelijkheid. En voor vele anderen die hun thuis moeten achterlaten door de klimaatverandering.

Image
economie

Economie

De economie botst op haar grenzen. Het klimaat en onze sociale noden vragen om een andere aanpak. Hoe verzoenen we welvaart en welzijn met de noden van mens en planeet? Een economisch model op maat van mens en planeet vormt de sleutel tot duurzame verandering. 
 

Image
Dokter lamine diakité, consultatie van zwangere vrouwen (Mali, juni 2015)

Gezondheidszorg

Je bent ziek maar kan niet naar de dokter, voor heel wat mensen wereldwijd is dit een realiteit.  Toegang tot medisch materiaal mag geen voorrecht zijn voor machtige staten. Gezondheid is een basisrecht. Toegang tot basiszorg en tot vaccins voor besmettelijke ziekten zou voor iedereen wereldwijd gegarandeerd moeten zijn.

Image
democratie betoging

Democratie

Het middenveld, burgerorganisaties van sportclubs tot organisaties zoals 11.11.11, bundelen de stemmen van individuen en spelen een rol in het democratisch spel. Ze geven zuurstof, inspireren en vormen de kern van een gezonde democratische samenleving: het debat over hoe we onze samenleving willen vormgeven.
 

Image
bommenwerper F-14 oorlog

Vrede & conflict

Iedereen verdient dezelfde basisrechten, ook in tijden van oorlog en conflict. Dat is de kern van onze organisatie. Respect voor het internationaal humanitair recht en de mensenrechten zou een hoeksteen moeten zijn van elk beleid. Helaas is dat in conflictgebieden niet altijd zo. Daarom werken we samen met partners die strijden voor gelijke rechten in conflictgebieden zoals Palestina en Syrië. 

Image
voedsel

Voedsel

Meer dan 820 miljoen mensen lijden nog steeds honger, aan de andere kant wordt zwaarlijvigheid ook een globaal probleem. Er is wat grondig mis met ons voedselmodel. Intensieve landbouw, industriële voedselverwerking en een exportgericht systeem zijn nefast voor mens, klimaat en biodiversiteit.

Image
diversiteit

Diversiteit

Diversiteit mag geen holle slogan blijven, het is de realiteit waarin we leven. Onze samenleving is een smeltkroes van verschillende identiteiten en achtergronden. 11.11.11 pleit ervoor dat al deze stemmen gehoord worden. Een inclusief beleid vormt de ruggengraat van een gezond sociaal weefsel. 

Image
wereldburgerschap

Wereldburgerschapseducatie

De wereld in jouw klas. Kinderen en jongeren zijn de changemakers van morgen. Wereldburgerschapseducatie in je klas kan bijdragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld. Creëer een dialoog, laat leerlingen kritisch nadenken over allerlei globale thema’s zoals klimaat, migratie duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en internationale samenwerking.