Image
vrouwenstaking

Gender

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig:  niet iedereen is gelijk, maar iedereen moet wel  gelijke kansen en rechten hebben. Discriminatie en geweld tegen vrouwen of omwille van genderidentiteit zijn een onrecht. En dat moeten we blijvend bestrijden. Gelijke toegang tot gezondheidszorg, werk en onderwijs is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling.

De verschrikkelijke aardbevingen in Turkije en Syrië troffen miljoenen mensen.
Vraag meer steun voor de slachtoffers.  Voeg uw naam toe aan de petitie en doe mee.