Çavaria

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van holebi’s, transgender en intersekse personen (LGBTI+-mensen) en koepel van LGBTI+-organisaties. 

Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen*. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken.  Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.

Het personeel zet zich samen met honderden vrijwilligers in voor de rechten en het welzijn van LGBTI+-mensen. Vijf regenbooghuizen en meer dan 120 verenigingen verspreid over Vlaanderen en Brussel zijn aangesloten. ZIZO is het magazine van çavaria, Lumi is de infolijn en luistert naar alle vragen rond gender en seksuele voorkeur. KLIQ is het vormings- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit.

Çavaria werkt ook internationaal. De organisatie heeft concrete samenwerkingen met én voor buitenlandse LGBTI+ activisten en -verenigingen. Zo biedt çavaria niet enkel directe ondersteuning, maar wordt ook het beleidswerk gevoed met concrete ervaringen uit het werkveld én wordt de link gemaakt tussen de beweging in België en de lokale beweging in het buitenland.

Beleids- en lobbywerk

Çavaria volgt de internationale ontwikkelingen op vlak van seksuele en genderdiversiteit nauw op. We nemen deel aan verschillende internationale netwerken: ILGA Europe (de Europese koepel van LGBTI+ organisaties), ILGA World (De wereldwijde koepel van LGBTI+-organisaties) en het netwerk van LGBTI+ organisaties met een buitenlandse werking.

Çavaria pleit bij de actoren van het Belgische buitenlands beleid, zoals de bevoegde ministeries, ontwikkelingsngo’s en ambassades,  voor LGBTI+-inclusiviteit. Dit omdat het belangrijk is dat ze bij hun werk rekening houden met de uitdagingen van LGBTI+-personen en er indien nodig specifiek op inzetten. Çavaria verspreidt haar boodschap zelfstandig en in samenwerking met netwerken zoals 11.11.11, de federale adviesraad Gender en Ontwikkelingssamenwerking en Perspective 2030.

Çavaria informeert en traint stakeholders binnen het Belgische buitenlandse beleid over de uitdagingen en sterktes van LGBTI+ personen in het buitenland. Çavaria sensibiliseert haar lokale achterban en het ruimere publiek via campagnes en haar communicatiekanalen.

((*) Er bestaan veel verschillende termen om je seksuele en genderidentiteit een naam te geven. Sommige mensen kiezen bewust voor geen label. Anderen kiezen voor een heel specifiek label. Belangrijk is dat je hier zelf over kan beslissen. Meer uitleg over termen vind je op https://www.cavaria.be/woordenlijst.