Image
INREDH verdedigt vrouwen in rechtszalen

Ingrid verdedigt vrouwen in Ecuador: "Gelijkheid is de absolute droom."

Interview

In Ecuador worden vrouwen nog steeds vastgehouden in traditionele rolpatronen en ongelijkheid. Ze zijn maar al te vaak het slachtoffer van geweld en discriminatie. Maar Ingrid García Minda staat op de barricade om dat te veranderen. Als Afro-Ecuadoraanse vrouw weet ze als geen ander hoe vrouwen op verschillende manieren ongelijkheid ervaren. Als coördinator van 11.11.11-partner INREDH beschermt en verdedigt ze de rechten van vrouwen. 

Image
Ingrid García Minda van INREDH
"Bij INREDH kom ik in actie tegen mensenrechtenschendingen en bedreigingen van vrouwenrechten."

Welke uitdagingen ervaren vrouwen in Ecuador en hoe komt INREDH voor hen op?

"In Ecuador zijn veel meisjes en vrouwen slachtoffer van seksueel geweld. De diepgewortelde ongelijkheid en schadelijke gendernormen zijn daarvan de oorzaak. Ook feminicides, of vrouwenmoorden, komen erg vaak voor. Inheemse en Afro-Ecuadoraanse vrouwen zijn bovendien extra kwetsbaar omdat ze op verschillende manieren worden gediscrimineerd; zowel op basis van gender als bijvoorbeeld op huidskleur en afkomst.”

“INREDH komt in actie tegen alle schendingen of bedreigingen van mensenrechten. We geven vormingen en sensibiliseren, en focussen vooral op de verdediging van slachtoffers in rechtszalen. In het merendeel van onze zaken beschermen en verdedigen we vrouwen.”  

Is er een verhaal dat bij jou is blijven hangen?

“Een zaak die ons bijzonder raakt, is die van Juliana Campoverde, een vrouw die ontvoerd werd, maar nog steeds niet gevonden is. De schuldige, een evangelische pastoor, werd veroordeeld voor ontvoering met de dood als gevolg.”  

“Deze zaak heeft de aandacht gevestigd op de problematiek van verdwijningen in Ecuador, met name van vrouwen. Het heeft geleid tot de noodzaak om verdwijningen als misdrijf te identificeren, en niet alleen als een administratieve procedure. Samen met de organisatie ASFADEC, een vereniging van familieleden en vrienden van vermiste personen, hebben we druk gezet op beleidsmakers voor de wet op vermiste personen. Nu volgen we op dat de wet wordt omgezet in actie.”  

Image
INREDH verdedigt vrouwen in rechtszalen
"Met de verdwijning van Juliana Campoverde hebben we druk gezet om verdwijningen als misdrijf te zien."

Jullie focussen ook specifiek op jongeren en vrouwenrechten. Wat hopen jullie hiermee te bereiken?

“Met INREDH hebben we een school voor politieke vorming opgericht waar jonge organisatieleiders leren hoe ze mensenrechten kunnen verdedigen. Er is ook een specifieke gendermodule om complexe onderwerpen, zoals genderdiversiteit, de strijd van vrouwen in Latijns-Amerika, en gender gerelateerd geweld, te begrijpen. We hopen dat jongeren met deze kennis in staat zullen zijn om mensenrechtenschendingen op basis van gender te identificeren en verdedigers te worden om dit geweld in hun leefgebieden te stoppen.” 

Wie heeft je geïnspireerd om op te komen voor de rechten van vrouwen?

Irma Bautista. Ze is directeur van Conamune, een vereniging van zwarte vrouwen, en inspireert mij vanwege haar inclusieve en gelijkwaardige visie. Ze biedt weerstand in moeilijke tijden en gaat altijd in dialoog om misverstanden op te lossen. De wijsheid die Irma toont in haar spreken en schrijven, getuigt van haar inzet voor een waardig leven en een rechtvaardige samenleving. Niet alleen binnen de Afro-Ecuadoraanse gemeenschap, maar ook in haar relatie met inheemse volkeren, de montubia-bevolking en de mestizobevolking.” 

Wat is je hoop voor de toekomst van vrouwen wereldwijd?

Gelijkheid is de absolute droom. Vrouwen hebben gelijke toegang nodig tot onderwijs, gezondheid en werk, maar ook kleinere dingen als het vrij kunnen genieten van hobby's. Het moet gedaan zijn dat vrouwen over de hele wereld, van verschillende culturen, zich onderdrukt voelen in elk aspect van het leven. Barrières en muren moeten worden afgebroken. Daarom zullen wij, vrouwen, blijven strijden voor onszelf en voor andere vrouwen.” 

 

Bescherm Ecuadoraanse vrouwen met een gift

Door jouw gift aan 11.11.11 zorg je mee voor de bescherming en verdediging van vrouwen in Ecuador. Samen bouwen we aan een gelijkwaardige en veilige samenleving, daar en hier. Bedankt voor jouw steun, jij maakt het verschil. 

Doe een gift