Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Wat en waarom

Wie is 11.11.11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

11.11.11 Strength in numbers

Watch 11.11.11 Strength in Numbers on YouTube.

Dit is wat we doen

Elk jaar gaan duizenden vrijwilligers in heel Vlaanderen op pad om geld in te zamelen. Tegelijkertijd voeren wij campagne en mengen we ons in het debat, zodat er blijvend iets kan veranderen. 

Internationaal zetten we partnerschappen op met mensen die leven in moeilijke omstandigheden, maar voluit gaan voor beter.

Als koepel bundelen we de krachten van tientallen lidorganisaties, honderden burgerinitiatieven en duizenden vrijwilligers. Op die manier wordt onze stem luider, ook aan tafel bij politici. 

Het is ons niet om noodhulp te doen. Wij zijn geen eerste hulp bij rampen, maar bouwen aan de vooruitgang op lange termijn.

Koepelrol

De juiste acties op de juiste plaatsen
Het geld dat we ophalen, verdelen we onder onze lidorganisaties. Steun je ons, dan steun je dus ook Broederlijk Delen, Oxfam, Dokters van de Wereld of een van onze zestig andere leden.

Het grotere verhaal zien
Wereldproblemen aanpakken vergt overzicht. Migratie in goede banen leiden kan niet zonder ook te begrijpen hoe het klimaat mensen op de vlucht jaagt. Dankzij ons breed netwerk zien we de verbanden en kunnen we structurele oplossingen bouwen.

Hoe wij het aanpakken

We werken samen met internationale partners

We kiezen voor oplossingen op lange termijn. Daarom werken we samen met partnerorganisaties die strijden voor een open, tolerante maatschappij en tegen ongelijkheid. 

Onze internationale werking

We sensibiliseren en stimuleren

We stimuleren iedereen om na te denken over ongelijkheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Want hoe meer mensen achter ons staan, hoe beter we onze politici kunnen overtuigen. 

Of het nu gaat om klimaatrechtvaardigheid, eerlijke handel, veilige en legale migratie of respect voor mensenrechten, wij vinden dat niemand achtergelaten mag worden.

Daarom gaan we over tot actie. Met jouw steun. En met succes.

Meer resultaten