Image
Fietsactie APMDD

Duizenden vrouwen in Azië fietsen voor het klimaat

Beweging

Duizenden vrouwelijke fietsers doorkruisten afgelopen weekend verschillende steden in zes Aziatische landen onder het motto ‘Pedal for People and Planet’. Met de fietsactie willen ze mensen bewust maken van klimaatverandering, voedselzekerheid en duurzame energie, én de rol van vrouwen in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid.

In de nasleep van Internationale Vrouwendag fietsten op zondag 12 maart 2023 duizenden vrouwen voor het klimaat doorheen de Filipijnen, Indonesië, India, Pakistan, Nepal en Vietnam. Daarmee vragen ze aandacht voor de klimaatcrisis.

Miljoenen inwoners uit deze regio ondervinden immers dagelijks de gevolgen van de klimaatverandering. Denk maar aan de ernstige overstromingen in Pakistan of de verwoestende tyfonen in Zuidoost-Azië vorig jaar. Miljoenen huizen werden daarbij beschadigd. Jobs gingen verloren. Gewassen werden vernietigd. Als we het tij niet snel keren, zullen in de toekomst de dramatische gevolgen van de klimaatcrisis alleen maar erger worden.

Vrouwen zwaarder getroffen door klimaatcrisis

Rijke industrielanden en grote bedrijven dragen met hun historische grote CO2-uitstoot de grootste verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis. Maar de gevolgen zijn vooral voor de inwoners van de lagere-inkomenslanden. En voor vrouwen. “Vrouwen wereldwijd worden onevenredig zwaar getroffen door klimaatverandering”, zegt Lidy Nacpil, coördinator van 11.11.11-partner Asion Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD) en hoofdorganisator van de fietsactie.

“Klimaatverandering schaadt de voedselsystemen in vele delen van de wereld omdat meer frequente en intensere droogtes, hittegolven of overstromingen – ten gevolge van klimaatverandering – de gewassen en bestaansmiddelen vernietigen. Vrouwen zijn het zwaarst getroffen door de klimaatcrisis, omdat zij het gezin van voedsel voorzien en voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen.” 

Image
Lidy Nacpil met hesje 'Reparations for Climate Debt'

Vrouwen wereldwijd worden onevenredig zwaar getroffen door klimaatverandering.

Lidy Nacpil
Coördinator van 11.11.11-partner APMDD en hoofdorganisator van de fietsactie

Duurzame energie en klimaatfinanciering is weg voorruit

Met de fietsacties leggen de organisatoren verschillende eisen op tafel bij de regeringen:

  • Een snelle, rechtvaardige transitie naar duurzame energie die ook tegemoet komt aan de behoeften en rechten van vrouwen.
  • Maatregelen om de voedselsystemen te versterken die rekening houden met de sociale en economische behoeften van vrouwen en gemeenschappen.
  • Het nakomen van de belofte van rijke industrielanden om klimaatfinanciering te verstrekken aan lage- en middeninkomenslanden. Daarmee kunnen deze landen zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatcrisis en maatregelen nemen om broeikasgassen te verminderen.

“De ‘Pedal for People and Planet’ fietsactie gaat vooral over vrouwen die op creatieve en betekenisvolle manieren opkomen voor onze rechten – in het bijzonder ons recht op voedsel, schone energie en effectieve oplossingen voor de wereldwijde klimaatcrisis”, verklaart Lidy. Want zonder genderrechtvaardigheid is er geen klimaatrechtvaardigheid.