FOS

FOS is een Belgische ngo die wereldwijd met lokale organisaties strijdt voor waardig werk en sociale bescherming voor iedereen. 

Door samen te werken met geëngageerde organisaties, zorgen we voor blijvende positieve verandering. Door solidariteit te versterken, over de landsgrenzen heen, bouwen we samen aan een lokaal en mondiaal rechtvaardige, solidaire en duurzame wereld. 

We leggen de nadruk op waardig werk en sociale bescherming, met aandacht voor kwetsbare groepen. Want iedereen heeft recht op een leefbaar loon, volwaardige arbeidsrechten en een vangnet bij ziekte, werkloosheid of ouderdom. En dat ongeacht afkomst, geslacht, genderidentiteit of seksuele voorkeur. 

Daarom werken we bijvoorbeeld samen met organisaties van Colombiaanse bananenplukkers, Hondurese gezondheidsactivisten, Salvadoraanse textielarbeiders, Peruaanse feministen, Belgische vakbondsactivisten en vrouwelijke Zuid-Afrikaanse huishoudwerkers. Zo eisen ze in al hun diversiteit hun rechten en hun plaats binnen de lokale en mondiale samenleving op. 

Ook jij kan deel uitmaken van die tegenmacht. Dankzij jouw internationale solidariteit, maken we het verschil! 

Grasmarkt 105 bus 46
1000 Brussel
België

02-552 02 96