Image
Floating Market

Internationale werking

Samen strijden voor basisrechten.

11.11.11 werkt samen met sterke middenveldorganisaties in het buitenland. Deze organisaties strijden net zoals wij voor gelijkheid en solidariteit en voor een tolerante en rechtvaardige maatschappij.

11.11.11, haar leden en de partners van 11.11.11 en haar leden zijn wereldwijd actief in tientallen landen verspreid over verschillende continenten. Zelf is 11.11.11 actief in 11 landen in 4 regio’s. Samen vormen ze internationaal een grote kracht voor verandering.

Op deze pagina vind je meer informatie over de internationale partnerwerking van 11.11.11 en een overzicht van alle partners van 11.11.11, opgedeeld per regio.

Onze aanpak

Wij geloven in de kracht van lokale en internationale beweging. We werken samen met internationale partners om meer te kunnen wegen op het beleid: hier in België, in de elf landen waar partners van 11.11.11 actief zijn en internationaal. Deze partners zijn stuk voor stuk changemakers. Door hun durf, initiatief en volharding brengen zij voor hun landgenoten duurzame verandering tot stand. We gaan hierbij voor een langdurige samenwerking, het beleid veranderen vergt tijd en volharding.

Met partners delen we gemeenschappelijke prioriteiten en doelstellingen. Het kunnen zowel kleine als grote organisaties zijn, zolang we samen meer kunnen betekenen. Onze partners zijn stuk voor stuk ingebed in het lokale middenveld.

Internationale kantoren 11.11.11

In de 3 regio’s waar we sinds lang een aanwezigheid hebben (Centraal-Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië) beschikken we over een regionaal kantoor. Dit kantoor zorgt voor een directe verbinding met partners, de leden van 11.11.11 en de Belgische vertegenwoordiging in de regio. In het Midden-Oosten hebben we voorlopig geen kantoor, maar coördineren we onze partnerwerking vanuit Brussel.

Koepel

We zijn een koepelorganisatie. Onze rol als koepel voeren we ook uit op internationaal vlak. We zijn traditioneel aanwezig in landen waar een sterke aanwezigheid is of was van de officiële Belgische ontwikkelingssamenwerking en in landen met een sterke aanwezigheid van onze leden. Een overzicht van onze leden vind je hier terug.

Financiering

Voor de financiering van de samenwerking met internationale partners kunnen we rekenen op de steun van verschillende overheden en individuele giften. Onze grootste donor is de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). Hieronder vind je een overzicht van de jaarlijkse subsidies voor ons programma 2022-2026 die we ontvangen van de DGD voor onze internationale werking.

 

 

Regio Jaarlijkse toelage DGD
Andes 987.000€
Centraal-Afrika 1.132.000€
Midden-Oosten 255.000€
Zuidoost-Azië

1.000.000€

 

Meer uitleg over onze financiën vind je hier

Word een changemaker!

Wil je onze partners steunen en hiermee bijdragen aan echte verandering in de wereld? Draag bij aan verandering. Met jouw steun maakt 11.11.11 en haar partners concrete verandering mogelijk.

Dat kan hier

 

Overzicht partners

Hieronder vind je een overzicht van onze internationale partners, opgelijst per regio. Als je doorklikt op de partner, krijg je meer informatie te zien. 

Latijns-Amerika - de Andesregio

In deze regio richten we ons op mensenrechten, ecologische rechtvaardigheid en sociaal-economische rechtvaardigheid. 11.11.11 focust zich in de Andes regio op Bolivia, Ecuador en Peru

Centraal-Afrika - Regio Grote Meren

In Centraal-Afrika wordt ingezet op democratische rechtvaardigheid met aandacht voor mensenrechten, gender, transparantie en lokale economie. Hier ligt de focus op de Regio Grote Meren, met als 3 centrale landen DR Congo, Burundi en Rwanda.

Midden-Oosten

In het Midden-Oosten loopt ons nieuwste programma. De focus ligt er op mensenrechten en democratische rechtvaardigheid voor Syrische vluchtelingen en intern ontheemde personen (IDPs). We werken er samen met lokale organisaties in Syrië, Libanon en Turkije

Zuidoost-Azië

In Zuidoost-Azië leggen we de focus op mensenrechten, ecologische rechtvaardigheid en sociaaleconomische rechtvaardigheid. Hier zijn we actief in Indonesië, de Filipijnen en werken we ook met organisaties die regionaal actief zijn in Zuid- en Zuidoost-Azië.