Image
Header Respect voor mensen-, milieu- en arbeidsrechten

Zet de zorgplichtwet mee in beweging

Vind jij het ook belangrijk dat je je als consument niet steeds moet afvragen of de producten die je aankoopt wel in faire omstandigheden zijn gemaakt, met respect voor mens, milieu en waardig werk?

Zorg er mee voor dat de verantwoordelijkheid van bedrijven duidelijk wordt vastgelegd in een Belgische zorgplichtwet en eis mee met ons dat onze politici hier werk van maken. Zo kunnen we samen grove schendingen van mensenrechten en milieunormen een halt toeroepen.

Wat is zorgplicht ?

Doe mee en vraag aan onze Belgische beleidsmakers om actie te ondernemen:

Voor een ambitieuze wet in België:

Het is tijd om in actie te komen en ervoor te zorgen dat België een ambitieuze wet aanneemt!
Roep de leiders van de politieke fracties in de Kamer op om dit te laten gebeuren.

Voor een ambitieuze wet in Europa:

België zal medio juni een standpunt innemen. Nu is het tijd om te handelen!
Roep de verantwoordelijke ministers en de leden van het Europees Parlement op om zich uit te spreken voor een ambitieuze wet.

Een campagne van:

Image
Logo's partners madewithrespect.be - ACLVB - ACV - ABVV - 11.11.11 - CNCD-11.11.11 - Entraide&Fraternité - Broederlijk Delen - FOS - SOLSOC - WSM - Oxfam België - Fairtrade Belgium - achACT - Vredesactie - FIAN - Justice& Paix - MOC - Le Monde selon les Femmes - SOS Faim - Viva Salud - SKC - BOS+