Image
Header Respect voor mensen-, milieu- en arbeidsrechten

Zet de zorgplichtwet mee in beweging

Vind jij het ook belangrijk dat je je als consument niet steeds moet afvragen of de producten die je aankoopt wel in faire omstandigheden zijn gemaakt, met respect voor mens, milieu en waardig werk?

Zorg er mee voor dat de verantwoordelijkheid van bedrijven duidelijk wordt vastgelegd in een Belgische zorgplichtwet en eis mee met ons dat onze politici hier werk van maken. Zo kunnen we samen grove schendingen van mensenrechten en milieunormen een halt toeroepen.

Wat is zorgplicht ?

Zo komen we stap voor stap tot een zorgplichtwet

Tijdens de campagne #madewithrespect willen we stappen zetten om te  komen tot een Belgische zorgplichtwet.  Daarnaast volgen we ook het Europese en internationale niveau.  Het bereiken van bindende regels is een werk van lange adem.  Ontdek hier welke stappen er al zijn gezet, en welke stappen nog moeten komen.

514 Belgen vragen meer ambitie aan Europese Raad

Op 23 februari 2022 diende de Europese Commissie een ontwerprichtlijn in voor een zorgplichtwet in Europa.  Dit voorstel bevat belangrijke lacunes

In een briefschrijfactie riepen we via onze premier de Europese Raad van Ministers op tot meer ambitie.  In een e-mail vroegen 514 Belgen om de richtlijn voor de zorgplichtwet aan te scherpen.  In maart kan ook het Europese parlement zich uitspreken.

Wat vragen we?

De richtlijn bevat heel wat lacunes.  We vragen onze ministers een ambitieuzere richtlijn:

  • Een ruimer toepassingsgebied van de richtlijn, van toepassing op alle ondernemingen;
  •  Een zorgplicht die werkelijk voor de gehele waardeketen geldt;
  •  Sterkere garanties voor toegang tot de rechter voor slachtoffers;
  •  Strengere verplichtingen inzake de betrokkenheid van belanghebbenden;
  •  Afdwingbare verplichtingen inzake klimaateffecten.
     

Een campagne van:

Image
Logo's partners madewithrespect.be - ACLVB - ACV - ABVV - 11.11.11 - CNCD-11.11.11 - Entraide&Fraternité - Broederlijk Delen - FOS - SOLSOC - WSM - Oxfam België - Fairtrade Belgium - achACT - Vredesactie - FIAN - Justice& Paix - MOC - Le Monde selon les Femmes - SOS Faim - Viva Salud - SKC - BOS+