Image
ontwikkeling mijn

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is voor ons geen verhaal van gunsten, maar van rechten. Scheve machtsverhoudingen in de wereld zorgen ervoor dat niet iedereen dezelfde rechten heeft, en dus niet dezelfde kansen. Dat moet anders.

En dat kan anders, want ontwikkelingssamenwerking is een hefboom om gelijke rechten voor iedereen te garanderen. We zien ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van de mondiale strijd voor meer rechtvaardigheid.

# Ongelijkheid

De rijkste 1% ter wereld bezit dubbel zoveel rijkdom als 6,9 miljard anderen. Honderden miljoenen mensen leven in extreme armoede, terwijl de winsten aan de top jaar na jaar aanzwellen. Daarom vragen we dat multinationals ook belastingen betalen en ondersteunen we projecten in het Zuiden die jongens en meisjes dezelfde kansen geven. Zo timmeren we aan een wereld zonder ongelijkheid.  

Image
ongelijkheid sloppenwijk wolkenkrabber

# Armoedebestrijding

Alleen structurele oplossingen kunnen armoede een halt toeroepen, zowel bij ons als in landen verder weg. Laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Zo wordt armoede bestrijden een investering in de toekomst.

Image
sloppenwijk armoede

# Ontwikkelingsbeleid

Kwalitatieve ontwikkelingssamenwerking die leidt tot duurzame verandering. Dat is waar we voor gaan. Ons doel is om 0,7% van ons bruto nationaal inkomen (bni) naar officiële ontwikkelingssamenwerking te doen gaan. Maar daar houdt het niet op: er is ook nood aan een samenhangend beleid voor duurzame ontwikkeling.

Image
SDG ontwikkelingsbeleid

# 50 jaar 0,7%

Op 24 oktober 1970 beloofden de rijke landen om 0,7% van hun bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Een mooie belofte die echter nooit werd gerealiseerd. Als we ontwikkelingssamenwerking zien als een recht en niet als een gunst, komt er misschien wel schot in de zaak. 

Image
Waterdruppel