Image
Gino en Aleni van Força Brasil

Força Brasil

Interview

Aleni komt uit Brazilië en zag er de schrijnende toestanden met eigen ogen. Ze besloot er iets aan te doen. Samen met haar man Gino en tal van vrijwilligers zet ze zich in voor kansarme kinderen, bejaarden en mensen met een beperking. Zo ontstond de vzw Força Brasil.

In 2005 begonnen ze officieel met hun projecten. Om een overzicht te behouden, besloten Gino en Aleni om vooral in Minas Gerais, in het zuidoosten van Brazilië, aan de slag te gaan.

Meer dan alleen steun

“Toen we in 2005 startten, boden we enkel steun aan voorzieningen en opvangcentra voor bejaarden, mensen met psychische problemen en verslaafden. We zorgden ervoor dat deze mensen de juiste papieren terugkregen die hen waren afgenomen. Ze kregen van ons ook fatsoenlijk eten, bedden en lakens”, verduidelijken Gino en Aleni.

Enkele jaren later merkten de bezielers dat ze meer konden betekenen voor de Braziliaanse kinderen en hulpbehoevenden. “Voor mensen met een beperking ontwierpen we twee ‘snoezelkamers’. Daarin kunnen mensen op een aangename manier relaxen met muziek, geuren en spellen. In België worden zulke kamers ook gebruikt voor bejaarden, met positieve resultaten. Daarom wilden we hetzelfde idee overbrengen naar Brazilië.”

Image
Gino en Aleni - Força Brasil

“Voor kinderen in weeshuizen zetten we graag speel-leerstraten op touw. Zo krijgen ze toch de mogelijkheid om dingen bij te leren in combinatie met spelletjes. Het is ondertussen traditie geworden dat we jaarlijks met Pasen en Kerstmis cadeautjes bezorgen. Daar worden niet alleen de kinderen gelukkig van, maar dat tovert bij ons ook een glimlach op het gezicht.”

Força Brasil voorziet ook computers en leermaterialen voor weeshuizen in Campestre.

Moeilijkheden

Sinds 2020, het beruchte corona-jaar, heeft vzw Força Brasil wel wat tegenslagen gekend en ze hebben het momenteel nog steeds moeilijk. “We mochten niet meer naar Brazilië reizen en het jaarlijks eetfestijn, dat we organiseren ten voordele van Força Brasil, kon ook niet meer doorgaan. We verloren hierdoor geld en vrijwilligers. Toen onze vzw floreerde, werkten we met zestien vrijwilligers. Nu zijn dat er nog vijf. Op de laatste algemene vergadering hebben we beslist om stilletjes aan de stekker uit Força Brasil te trekken. Tenzij er mensen zich aanmelden om te helpen en ons zo terug een boost kunnen geven. Want zonder vrijwilligers lukt het ons niet.”

Watch Onbegrensde Krachten: Força Brasil on YouTube.

Lees meer over Força Brasil

 

Artikel: Nanette Huysmans
Video: Roddy Van Gijsel
Journalistiek AP Hogeschool