Image
bedrijven en mensenrechten

Bedrijven en mensenrechten

Bedrijven en banken die zonder scrupules de rechten van hun werknemers schenden, hele leefgebieden ontwrichten door vervuiling en ontbossing, of bijdragen aan schendingen van het internationaal recht: het gebeurt steeds vaker. 11.11.11 ijvert voor bindende nationale en internationale regelgeving die bedrijven aansprakelijk maakt voor mensenrechtenschendingen.

Samen met een uitgebreide coalitie van vakbonden en ngo's voeren we dit jaar campagne voor een Belgische en Europese 'zorgplichtwet'.  Deze wet moet er voor zorgen dat de verantwoordelijkheid van bedrijven duidelijk is vastgelegd, om zo grove schendingen van mensen- en milieurechten een halt toe te roepen.

Breng de zorgplichtwet mee in beweging