Image
planten bos klimaat

Klimaatfinanciering

De landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatcrisis, hebben er vaak het minst schuld aan. Dat is onrechtvaardig. Historische vervuilers zoals België dragen daarom de verantwoordelijkheid om de klimaatcrisis te bestrijden op wereldschaal. Een belangrijk instrument daarvoor is de internationale klimaatfinanciering voor lage-inkomenslanden.