Image
Klimaatactie

Historische stap op klimaattop Sharm-El-Sheikh

Actualiteit

In Sharm-el-Sheikh bereikten de bijna tweehonderd deelnemende landen van de klimaattop een slotakkoord. De onderhandelaars kwamen overeen tot de oprichting van een fonds om de slachtoffers van klimaatschade te ondersteunen. Een historische stap in de strijd tegen klimaatonrecht, maar het is pas een overwinning als we vooruitgang boeken op alle fronten. Op vlak van fossiele brandstoffen en klimaatfinanciering schiet het akkoord tekort.

Hoewel details en modaliteiten van het fonds nog verder moeten worden vastgesteld, betreft het een belangrijk signaal voor landen die in de frontlinie staan van de klimaatcrisis. Zij die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, worden er het zwaarst door getroffen. Zij dringen dan ook al lang aan op een klimaatschadefonds. COP27 deed nu waar geen enkele klimaattop eerder in slaagde.

Op andere cruciale vlakken blijft de wereld echter ter plaatse trappelen. Er kwam weinig vooruitgang om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Met name op vlak van de uitfasering van fossiele brandstoffen boekte de klimaattop geen vorderingen ten opzichte van vorig jaar. De klimaatcrisis woedt om ons heen. Zolang de opwarming niet beperkt wordt tot 1,5°C zal dat alleen maar verergeren. Het slotakkoord van de klimaattop gaat amper in op die wetmatigheid.

Verder blijft verantwoording van rijke industrielanden zoek. Zij beloofden immers al lang om jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering te geven aan de meest klimaatgevoelige landen. Met name de verdubbeling voor adaptatie, een belangrijke eis voor het Afrikaans continent, komt tekort. Die belofte werd nog steeds niet nagekomen. Van een concreet plan werd nog steeds geen werk gemaakt.