Image
Aardbeving Syrië en Turkije

Aardbevingen in Turkije en Syrië: hoe kan jij helpen?

Actualiteit

Totale vernietiging. Twee woorden die nazinderen na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Het dodental is intussen al opgelopen tot ruim 40.000, maar de Verenigde Naties (VN) vreest dat het aantal nog kan verdubbelen. Duizenden mensen zijn ook gewond. En de overlevenden blijven achter in puin. Onze partner- en lidorganisaties zijn al in actie gekomen. Hoe kan jij helpen?

Ondersteun de crowdfundingactie van Basmeh & Zeitooneh

Basmeh & Zeitooneh ("Een glimlach en olijven") ontstond in 2012 en helpt Syriërs die op de vlucht slaan voor de oorlog in hun land, of er onrechtmatig vervolgd werden. Via noodhulp voorziet de organisatie de vluchtelingen van basisvoorzieningen.  Maar Basmeh & Zeitooneh gaat nog verder. De organisatie helpt Syriërs om een actieve rol op te nemen in de gemeenschap. Daarvoor organiseert ze onderwijs, zet culturele activiteiten op poten en biedt beroepsopleidingen aan. 

Basmeh & Zeitooneh heeft een kantoor in Gaziantep, Turkije, een stad dicht bij het epicenter van de aardbeving. Hoewel de medewerkers en hun gezinnen zelf op straat kwamen te staan na de aardbevingen, bleven ze niet bij de pakken zitten. Ze wachtten niet op internationale hulp, maar schoten onmiddellijk zelf in actie om de eerste humanitaire noden aan mensen te verlenen.

Ze zetten een crowdfundingactie op poten die op minder dan 24 uur tijd al meer dan 100.000 dollar opbracht. Maar dat is niet genoeg. Volgens de teams die actief zijn in het rampgebied zijn de belangrijkste behoeften dekens, matrassen, voedselpakketten en verwarmingsmateriaal. Ze richten ook schuilplaatsen in om mensen in veiligheid te brengen. Verder gaan ze lokale actoren ondersteunen met reddingswerkzaamheden en bij het verwijderen van puin.

Jouw steun zal Basmeh & Zeitooneh helpen om noodhulp te bieden aan de meest kwetsbare mensen, vooral in Noordwest-Syrië.

Doe een gift

(Indien je stort voor Basmeh & Zeitooneh, komt dit op naam van 'Smile & Olive Foundation', wat de Engelse vertaling is van hun naam. Door het gebruik van het Engels is Basmeh en Zeitooneh  beter in staat om ook internationaal middelen op te halen. Je kunt niet genieten van een belastingvermindering voor giften aan verenigingen of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn)

Doe een gift voor Sawa for Development and Aid

Sawa ontstond in 2011, bij het uitbreken van de Syrische oorlog, als spontane reactie op de komst van de eerste 40 Syrische gezinnen op de vlucht naar het noorden van Libanon. Het initiatief groeide verder uit en verenigt nu zowel lokale als internationale activisten. Ze geven Syrische mensen op de vlucht in Libanon opnieuw hoop en een leefbare toekomst. Belangrijke speerpunten zijn hierbij de het voorzien van onderwijs en opvang. 

De infrastructuur in Noordwest-Syrië was door de oorlog al stevig verzwakt. Door de aardbeving is de situatie nu onhoudbaar geworden. Bovendien komt de internationale hulp in Syrië amper op gang. Daarom is Sawa onmiddellijk in actie geschoten om de bevolking te helpen in de nasleep van deze verschrikkelijke ramp. 

Jouw steun zorgt ervoor dat Sawa kan zorgen voor winterkleding, voedselpakketten, dekens, medisch materiaal, etc. 

Doe een gift 

(Je kunt niet genieten van een belastingvermindering voor giften aan verenigingen of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn)

Doe een gift voor het noodfonds van 12-12

Het Consortium 12-12 groepeert zeven grote Belgische organisaties, waaronder drie leden van 11.11.11, om urgente en noodzakelijke financiële middelen samen te brengen voor humanitaire rampen, in dit geval voor de aardbeving in Turkije en Noordwest-Syrië. 

Het noodfonds van 12-12 steunen kan via deze link.

Een gift voor een minimumbedrag van 40 euro, geeft volgend jaar, in 2024, recht op een fiscaal attest. 

Laat je stem online weerklinken

Via twitter kan je op de kar springen om ook beleidsmakers tot actie aan te sporen. Internationale solidariteit kan komende uren, dagen en weken talloze mensenlevens redden. Snelle & krachtige actie is nu nodig.

 

Bedankt voor jouw steun