Image
Aardbeving Syrië (c) Reuters

Aardbeving in Syrië & Turkije: 11.11.11 vraagt krachtige actie federale regering

Actualiteit

Het dodentol loopt op tot meer dan 4.800 doden, terwijl minstens 20.000 mensen gewond raakten. In de komende uren en dagen zal het aantal slachtoffers wellicht nog stijgen. Er is dringend nood aan extra middelen om deze crisis de baas te kunnen volgens lokale ngo-reddingswerkers. 11.11.11 en lokale partner Basmeh & Zeitooneh vragen snelle en krachtige actie.  
 

Image
Aardbeving Syrië (c) Reuters
© Reuters

Dit drama komt op een moment dat de humanitaire noden in de regio al torenhoog zijn. Turkije huisvest het grootste aantal mensen op de vlucht ter wereld, waaronder 3.7 miljoen Syriërs. In Syrië zelf waren voor de aardbevingen reeds 15,3 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. De situatie in noordwest-Syrië was en is bijzonder precair. Van de 4,6 miljoen inwoners in het gebied zijn 4,1 miljoen Syriërs afhankelijk van humanitaire hulp en minstens 3,3 miljoen mensen lijden honger. Bovendien wordt de regio ook getroffen door een cholera-uitbraak en zware winterstormen, die hulpoperaties ernstig bemoeilijken. De humanitaire acties van de Verenigde Naties blijven ondertussen dramatisch ondergefinancierd. Zo ontvingen de Verenigde Naties in 2022 slechts 52% van de gevraagde budgetten voor humanitaire hulpverlening in Noordwest-Syrië.

Lokale organisaties, zoals 11.11.11-partners Basmeh & Zeitooneh en Olive Branch, blijven ondertussen gelukkig niet bij de pakken zitten. Ondanks dat vele collega’s van deze organisaties zélf op straat kwamen te staan door de aardbevingen, werden onmiddellijk hulpacties op poten gezet. Bij gebrek aan financiering van internationale donoren, zijn ze genoodzaakt om crowdfunding-acties te organiseren. Zo zamelde Basmeh & Zeitooneh op nauwelijks 24u tijd al meer dan 104.000 dollar in om hun reddingswerk ter plaatste te financieren.

11.11.11 verwelkomt de aankondiging, maandagnamiddag, dat de federale regering een team van BFAST-hulpverleners naar Turkije zal sturen. Een belangrijke eerste stap, maar veel meer is nodig. Concreet vragen we de volgende zaken aan de federale regering: 

  • De federale regering moet onmiddellijk een extra financiële bijdrage doen aan het Syria Cross Border Humanitarian Fund van de Verenigde Naties, dat instaat voor de humanitaire hulpverlening aan Noordwest-Syrië. Daarbij moet de regering nauw toezien dat een belangrijk deel van deze middelen naar lokale hulporganisaties gaat.
  • België moet de Verenigde Naties verzoeken om onmiddellijk middelen vrij te maken uit het Central Emergency Response Fund. Dit is een humanitair fonds van de Verenigde Naties om het verlies van mensenlevens zo veel mogelijk te beperken bij humanitaire rampen. België is hier een belangrijke donor van. 
  • De federale regering moet de komende dagen, weken en maanden gebruik maken van de expertise en toegang van lokale hulporganisaties in de getroffen gebieden.
  • Tijdens de aankomende Europese Raad (9-10 februari) vragen we de federale regering om actief te pleiten voor een ambitieus Europees antwoord op deze dramatische gebeurtenissen. 
     

Onze partner- en lidorganisaties zijn al in actie gekomen. Hoe kan jij helpen?