Image
wiphala

Inheemse volken

Inheemse volken zijn de oorspronkelijke bewoners van een gebied, voordat daar kolonisten kwamen wonen, die hun eigen gebruiken en cultuur in stand hielden. Wereldwijd zijn ze ongeveer met zo’n 300 miljoen, ze behoren tot de allerarmsten en leven dicht bij de natuur. Op heel wat plaatsen proberen overheden ze nog steeds van hun land te verdrijven en is kolonisatie niet iets uit het verleden maar een doorlopend proces.