Image
Header Amazone 2

De inheemse strijd tegen het coronavirus is ook onze strijd

Actualiteit

Honderden organisaties van de verschillende Amazonelanden bundelen hun krachten om de reële toestand van de Amazone en haar inwoners zichtbaar te maken. 11.11.11 en zijn partners roepen mee op tot mondiale actie om de Amazone en haar inwoners te beschermen, tegen corona, maar ook tegen het vernietigen van hun levensmiddelen. Mobiliseer mee voor het behoud van de Amazone en haar inheemse inwoners: Amazonize yourself!

 

De inheemse volkeren zijn uiterst kwetsbaar voor de coronapandemie. Dat is bij uitstek het geval voor de inheemse bevolking in het Amazonegebied. Het virus raast door heel de regio en laat naast ontreddering vooral een dodelijk spoor na. Op 4 augustus stond de officiële teller op 34.598 besmettingen en 1.251 doden, maar in werkelijkheid was het waarschijnlijk een meervoud daarvan. Zoals het (post)koloniaal verleden aantoont zijn inheemse gemeenschappen bijzonder vatbaar voor allerlei infectieziektes die ‘geïmporteerd’ worden in hun leefgebied. Vooral de Waorani- en Secoyabevolking in Ecuador, de Guaraní in Bolivia en de Tikuna, Andoque en Mokana in Colombia, met een bevolking van minder dan 1.000 mensen, zijn het zwaarst getroffen. De komst van het virus kan zelfs een volledige uitroeiing teweegbrengen. Zo wordt de inheemse Yuquibevolking in Bolivia met uitsterven bedreigd. Inheemse  gemeenschappen bewaken 'de longen van de planeet' voor ons allemaal. Terwijl zij minder dan 5% van de wereldbevolking uitmaken, beschermen ze 80% van de wereldwijde biodiversiteit. Het is van levensbelang hen de nodige ondersteuning te bieden wanneer de overheid tekortschiet.

11.11.11 en zijn partners roepen mee op tot mondiale actie om de Amazone en haar inwoners te beschermen, tegen corona, maar ook tegen het vernietigen van hun levensmiddelen.  Mobiliseer mee voor het behoud van de Amazone en haar inheemse inwoners: Amazonize yourself!

Image
Spandoek Amazone

Overheidsmaatregelen zijn ontoereikend

Naast de gevolgen voor de gezondheid heeft de pandemie ook gevolgen voor de lokale economie van de inheemse gemeenschappen, die nu op zoek moeten naar alternatieven om te overleven. De voedselonzekerheid neemt alsmaar toe. Enerzijds omdat de invoer van etenswaar via de Amazonerivier stilligt om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en anderzijds omdat de prijzen stijgen. Ook de exponentiële toename van ontbossing tijdens de pandemie is bijzonder zorgwekkend. Doordat zowel de burgerlijke als de overheidscontrole op een lager pitje staan, dringen illegale houtkappers en goudzoekers de Amazone steeds verder binnen. Ook de bosbranden zijn heviger dan vorig jaar: zo is het aantal branden in het Amazonewoud op Braziliaans grondgebied in juli met 20 procent gestegen. Ondanks de internationale oproep om ontginningsactiviteiten in de Amazone tijdens de pandemie stop te zetten, zien we dat overheden nog meer extractieve projecten willen doorduwen om hun economie er weer bovenop te krijgen. Over de hele lijn zijn de gezondheidsmaatregelen van de overheden in de regio ontoereikend. Vooral in de Amazonegebieden is de toestand zorgwekkend, gezien het gebrek aan beschermingsmateriaal (mondmaskers, zeep om handen te wassen, geneesmiddelen), en de afstand tot een goed uitgerust ziekenhuis.

Economische belangen nemen nog steeds de bovenhand. De mijnbouw en de olieontginning op ons grondgebied gaan door, met alle besmettingsrisico's van dien. We nemen het heft zelf in handen zonder te wachten op de regering, want als we te veel tijd verspillen gaan we allemaal dood.

Nemonte Nenquimo, van de inheemse gemeenschap Waorani

Internationale dag van Inheemse Volken kleurt rood

Op 9 augustus werd de Internationale dag van Inheemse Volken gevierd. Alleen was er dit jaar geen reden tot juichen. Covid-19 slaat keihard toe in de Amazonegebieden en kleurt verschillende zones rood. Naast de strijd tegen Covid-19 spelen zich nog andere conflicten af waar inheemse gemeenschappen op botsen. Zo eindigde deze dag in de Peruaanse Amazone in mineur, nadat 3 doden en verschillende gewonden vielen bij een conflict tussen de inheemse Kukamabevolking en een Canadees Oliebedrijf in Loreto. Onze partners CNDDHH, CooperAcción en Red Muqui betreuren dit ten zeerste. CNDDHH: “We eisen een grondig onderzoek om de omstandigheden vast te stellen waarin de politieagenten dodelijk geweld hebben gebruikt tegen inheemse burgers”. De Kukamabevolking kwam op straat om enerzijds van het bedrijf herstel af te dwingen na 50 jaar vervuiling door oliewinning, maar ook om basisvoorzieningen te eisen zoals elektriciteit, drinkbaar water en gezondheidszorg om de dodelijke gevolgen van COVID-19 in hun leefgebied het hoofd te kunnen bieden. Ook in Ecuador pleiten inheemse volkeren voor meer dan alleen symbolische erkenning en lege woorden. Onze partner Acción Ecologica strijdt al jarenlang aan de zijde van inheemse gemeenschappen tegen ongecontroleerde grondstoffenwinning zoals petroleum. De gevolgen van de olieramp, die zich voordeed begin april tijdens volle coronacrisis, waren rampzalig voor de omringende gemeenschappen. De hoeveelheid olie die in de rivier terechtkwam vormt een rechtstreekse bedreiging voor hun levensonderhoud voor de komende jaren.

Image
Stop burning and destroying the amazon

Amazonize yourself

Daar waar de overheid tekortschiet, bundelen honderden organisaties van de verschillende Amazonelanden hun krachten om de reële toestand van de Amazone en haar inwoners zichtbaar te maken. Op 18 en 19 juli vond de eerste Wereldvergadering voor het Amazonegebied (Asamblea Mundial por la Amazonía) plaats, om een kreet te laten horen ter verdediging van de Amazone, en om gezamenlijke acties te formuleren.
De bedoeling is om een groot actieplatform te vormen tegen de etnocide, ecocide en het extractivisme in het Amazonegebied, die door de pandemie worden verergerd. Onze partners Fundación Solón (Bolivia), Mocicc (Peru) en CEDENMA (Ecuador) trekken mee aan deze kar. Onder het mom van ‘we are all Amazon’ roept het platform op tot een mondiale mobilisatie van 14–28 augustus tegen het branden en vernietigen van het Amazonegebied. In het kader hiervan zullen er verschillende acties plaatsvinden: Tweets, sit-ins voor ambassades, concerten, straatkunst, communicatiecampagnes, optredens, informatieve webinars, video's, acties om regeringen en parlementen onder druk te zetten, face-to-face en virtuele mobilisaties etc.

AMAZON, OUR HOME, OUR MOTHER
Let’s save the heart of the planet
Get Amazonized!