Image
Edivar Juan Carrasco Vasquez in het Chaparrí reservaat

Milieuactivist Edivar Vásquez uit Peru met de dood bedreigd

Changemaker

Sinds 2001 is het Chaparrí-natuurreservaat in Peru een beschermd gebied van meer dan vierendertigduizend hectare bossen.  De boerengemeenschap Muchik de Santa Catalina de Chongoyape beheert het reservaat.  Grootschalige landbouwprojecten en megadammen bedreigen het gebied.

Edivar Juan Carrasco Vásquez

Edivar Juan Carrasco Vásquez springt sinds jaren in de bres voor het gebied.  Hij is de huidige voorzitter van de 'Muchik Santa Catalina de Chongoyape'-gemeenschap, en verdedigt het behoud van het  Chaparríreservaat.  Hij komt ook op voor duurzaam toerisme in de regio.  Vorig jaar kreeg Edivar al twee keer af te rekenen met ernstige bedreigingen en intimidaties vlakbij zijn huis.  We zetten Edivar en de strijd van zijn gemeenschap in de kijker in de Expo 'In het spoor van milieuactivisten'.

Image
Edivar Juan Carrasco Vasquez in het Chaparrí reservaat
Edivar Juan Carrasco Vásquez in het Chaparríreservaat

Lokale boerengemeenschap beheert het reservaat

Image
Groep van de Muchik gemeenschap in Peru bij het gemeenschapslokaal
Leden van de gemeenschap bij het gemeenschapshuis

Het Chaparrí natuurreservaat in het Noorden van Peru bestaat grotendeels uit droge bossen. Het gebied is genoemd naar de spectaculaire Chaparrí-berg die het landschap domineert.  In 2001 konden de bewoners bekomen dat de overheid de regio erkende als beschermd gebied. De lokale gemeenschap van Chongoyape beheert sindsdien het reservaat en zet zich in voor natuurbehoud en ecotoerisme. Zo willen ze niet alleen het woud beschermen maar ook enkele bedreigde diersoorten, zoals de brilbeer, witvleugel kalkoen, Sechuran-vos en de Andes condor, de grootste vliegende vogel ter wereld.

Grootschalige landbouwbedrijven en megadammen bedreigen het gebied

Illegale activiteiten bedreigen het uitgestrekte Chaparrí-natuurreservaat.  Bedrijven proberen er land in te pikken voor grote megaprojecten.  Op dat land willen ze grootschalige landbouwprojecten opzetten voor export naar het buitenland.  Een ander megaproject is het Regionaal Waterbouwkundig Plan van Lambayeque dat voorziet in de bouw van 19 megadammen in het beschermd gebied.  De impact van dergelijke dammen is enorm.  Lokale wetgeving schrijft voor dat de plaatselijke gemeenschap eerst haar toestemming moet geven voor de bouw van de grote Montería-dam. De gemeenschap Muchik de Santa Catalina de Chongoyape heeft die toestemming in geen geval gegeven.  Toch zetten verschillende bedrijven hun plannen door.

Image
Bijeenkomst van de Chongoyape gemeenschap

Pesterijen, verbaal en fysiek geweld en doodsbedreigingen

Image
Edivar Juan Carrasco Vasquez tijdens een herbebossingsactie
Edivar tijdens een herbebossingsactie

Deze situatie leidt steeds vaker tot gewelddadige confrontaties.  De leden van de Muchik-gemeenschap zijn de afgelopen jaren het doelwit van pesterijen, verbaal en fysiek geweld, ongewenste controles, verwijdering uit de gemeenschap en doodsbedreigingen. In 2017 werd gemeenschapsleider José Napoleón Tarrillo Astonitas in zijn huis vermoord. Na de moord op José Tarrillo zijn de bedreigingen en intimidaties tegen de leden van de gemeenschap en het Verdedigingsfront Red Chaparrí alleen maar toegenomen. 

Op 13 februari 2021 drongen onbekenden in een voertuig ook het eigendom van Edivar binnen.  Ze vertrokken na enkele minuten. Hetzelfde incident deed zich een week later opnieuw voor. Kort daarop merkten de leden van de gemeenschap tijdens een herbebossingsactie gewapende personen op in hun grondgebied.  Ze zagen een verdachte pickup-truck  en even later vier gewapende personen verborgen in het struikgewas.

Nood aan bescherming

Edivar diende daarop een klacht in bij de Peruaanse Nationale Politie (PNP). 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken kende persoonlijke veiligheidsmaatregelen toe aan de activisten van de gemeenschap.  Toch blijven ze grote risico's lopen voor het werk dat ze doen. De politie voert de veiligheidsmaatregelen niet uit en stelt ook geen onderzoek in naar de personen die achter de aanvallen zitten.

11.11.11-partners Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en Natura veroordelen de voortdurende intimidaties aan het adres van Edivar en de Muchik-gemeenschap en de pogingen om hun werk te criminaliseren. Ze dringen er bij de Peruaanse staat op aan om de veiligheidsmaatregelen van het ministerie van Binnenlandse Zaken effectief uit te voeren.  Ze vragen ook garanties voor een grondig en onpartijdig onderzoek naar de aanvallen.