WSM

WSM is een Belgische ngo die sociale bewegingen wereldwijd versterkt en verbindt in netwerken, zodat zowel huidige als toekomstige generaties kunnen genieten van hun universeel recht op waardig werk en sociale bescherming.

Wereldwijd kunnen drie op de vier mensen niet waardig leven van hun harde werk. Nog meer mensen moeten zich zien te redden als ze ziek, werkloos of oud zijn. Nochtans zijn waardig werk en sociale bescherming geen privileges, het zijn mensenrechten. Bovendien zijn ze de beste garantie tegen armoede en uitsluiting.

Het verdedigen van arbeidsrechten en het recht op sociale bescherming;
armoede en uitsluiting bestrijden en voorkomen; daar maakt WSM dagelijks werk van. Dat doen we niet alleen. We werken samen met 98 organisaties in België en 23 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika: vakbonden, mutualiteiten, microkredietinstellingen, vrouwen-, jongeren- en seniorenorganisaties.

Deze organisaties zijn de motor van verandering op het terrein:
een leefbaar loon voor de stikster van onze kledij in Bangladesh,
betaalbare medische zorgen voor boeren in Mali,
een opleiding tot bakker voor jongeren in Guatemala,
een veilige werkplek voor mijnwerkers in de Democratische Republiek Congo.

Maar echte en langdurige verandering vereist een mondiaal engagement en een globale aanpak. Daarom verbinden we onze partners in een netwerk (met elkaar) in de landen zelf maar ook internationaal zodat we samen luider klinken wanneer we onze fundamentele rechten opeisen.

Samen eisen we dat politiek en economie de mens opnieuw centraal stellen en daarbij de grenzen van onze planeet respecteren. Met jouw stem erbij klinken we nog luider.

Make change happen!