Image
ICJ

Internationaal Gerechtshof legt Israël voorlopige maatregelen op: ‘risico op genocide is reëel’

Actualiteit

 11.11.11 verwelkomt de beslissing van het Internationaal Gerechtshof om een aantal voorlopige maatregelen op te leggen aan Israël, waaronder het voorkomen en bestraffen van (oproepen tot) genocide en het toelaten van humanitaire hulp tot Gaza. "Het gerechtshof legde voorlopig nog geen staakt-het-vuren op, maar om burgerslachtoffers terug te dringen lijkt dat een evidente weg voorwaarts." 

 Door een reeks voorlopige maatregelen uit te vaardigen, erkent en bevestigt het Hof dat het risico op genocide reëel is. In een overtuigend betoog citeerde Voorzitter Joan Donoghue gezaghebbende experts van onder meer de VN die stelden dat Gaza was herleid tot “place of death and despair” en haalde ze voorbeelden aan van hooggeplaatste Israëlische leiders die Palestijnen dehumaniseren en zelfs herleidden tot “human animals”.  

Image
ICJ
© ANP REMKO DE WAAL

De beslissing vandaag is een belangrijke mijlpaal voor de bescherming van Palestijnen. We verwachten dat landen zoals België nu alles op alles zetten om de druk op Israël maximaal op te voeren om deze maatregelen onmiddellijk uit te voeren. Als Israël weigert deze maatregelen uit te voeren, moeten er sancties volgen.

De federale regering engageerde zich vorige week om alle beslissingen van het Hof te erkennen en doen naleven en deed een oproep tot een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren, brengt 11.11.11 in herinnering. De regering moet deze woorden nu omzetten in concrete daden. Het gerechtshof legde voorlopig nog geen staakt-het-vuren op, maar om burgerslachtoffers terug te dringen lijkt dat een evidente weg voorwaarts.

“Het genocideverdrag gaat niet enkel over het bestraffen van genocide na de feiten, maar ook over de preventie ervan. Wachten op de geschiedenis om een oordeel te vellen betekent een doodvonnis voor duizenden, of zelfs tienduizenden, Palestijnen. De voorlopige maatregelen van het Internationaal Gerechtshof kunnen mensenlevens redden, de geschiedschrijving kan dat niet,” aldus expert Midden-Oosten bij 11.11.11 Willem Staes.  

Wachten op de geschiedenis om een oordeel te vellen betekent een doodvonnis voor duizenden, of zelfs tienduizenden, Palestijnen

Willem Staes
Expert Midden-Oosten