Image
Bab al-Salam vluchtelingenkomp in Syrië

Humanitaire situatie Syrië/Idlib: nood aan extra Belgische inspanning

Politiek

De humanitaire situatie in de Syrische provincie Idlib blijft er op achteruitgaan. Miljoenen burgers proberen er te overleven in onleefbare en winterse omstandigheden. 11.11.11 roept de federale regering op tot de onmiddellijke uitvoering van een parlementaire Idlib-resolutie die in juni 2020 werd aangenomen. 

Nadat bijna een miljoen mensen begin 2020 op de vlucht moesten slaan voor een nieuw militair offensief, leek de situatie in Idlib begin maart 2020 even te stabiliseren, nadat Rusland en Turkije een nieuw staakt-het-vuren overeenkwamen. 

Meer dan 3 miljoen burgers in Idlib blijven echter afhankelijk van humanitaire hulp, en proberen te overleven in onleefbare omstandigheden. Hun situatie ging er de afgelopen maanden nog verder op achteruit, nadat Rusland en China in juli 2020 in de VN-Veiligheidsraad het aantal grensposten waar humanitaire VN-konvooien door mogen naar Noord-Syrië herleidden tot één grensovergang, waardoor humanitaire hulp nog moeilijker ter plekke geraakt.

COVID-19

Daarnaast is het coronavirus de afgelopen maanden bezig aan een pijlsnelle opmars in Idlib. Volgens experts is het aantal officiële COVID-19 gevallen in het gebied bovendien nog maar het topje van de ijsberg, gezien de zeer beperkte testcapaciteit. Lokale hulporganisaties blijven gelukkig niet bij de pakken zitten. Zo bood onze partner Olive Branch, met financiële steun van 11.11.11, hygiënekits aan 2.197 Syriërs in het vluchtelingenkamp van al-Salam, om zich zo beter te kunnen beschermen tegen het virus. 

Het staakt-het-vuren van maart 2020 staat de afgelopen weken ook steeds meer onder druk, terwijl hevige overstromingen een ravage aanrichtten in minstens 10 vluchtelingenkampen. 

Image
Bab al-Salam vluchtelingenkomp in Syrië
Onze partner Olive Branch bezorgde hygiënekits aan 2.197 Syriërs in het vluchtelingenkamp van al-Salam om zich beter te kunnen beschermen tegen het coronavirus. ©️ Olive Branch

Parlementaire resolutie

Het federale parlement vroeg de federale regering in juni 2020 al om een extra humanitaire en diplomatieke inspanning te leveren voor Idlib. In een parlementaire resolutie vroeg ze de regering om een additionele financiële bijdrage te voorzien voor de humanitaire crisis in Idlib, bovenop de 14 miljoen euro die reeds voorzien werd voor twee Syrië-specifieke humanitaire VN-fondsen (het "Syria Humanitarian Fund" en het "Syria Cross-Border Humanitarian Fund"). 

Op 5 november 2020 publiceerde minister van Ontwikkelingssamenwerking Kitir haar beleidsnota, waarin ze terecht benadrukte dat Syrië een prioritaire regio blijft voor de Belgische humanitaire hulp. Minister Kitir herhaalde dit engagement op Twitter, na een ontmoeting op 2 december 2020 met de Syrische burgeractivisten Waad en Hamza al Kateab (de makers van het gelauwerde "For Sama"), die door 11.11.11 gefaciliteerd werd. 

Meer of minder? 

Maar in plaats van extra humanitaire middelen voor Idlib, voorziet de begroting 2021 voorlopig echter in minder middelen voor Syrië. De Belgische bijdrage aan de twee Syrië-fondsen  zouden in 2021 dalen van 14 miljoen naar 9 miljoen euro, terwijl een specifieke extra inspanning voor Idlib uitblijft. 

11.11.11 vraagt de federale regering om op korte termijn de parlementaire resolutie van juni 2020 volledig uit te voeren. Naast specifieke additionele middelen voor Idlib, is het daarbij ook essentieel dat het niveau van financiering voor de twee humanitaire Syriëfondsen in 2021 minstens stabiel blijft op 14 miljoen euro, in plaats van de 9 miljoen euro waarvan voorlopig sprake in de begroting voor 2021.