Image
VN veiligheidsraad

11.11.11 reageert ontgoocheld over VN-resolutie die burgers in Noord-Syrië hulp ontzegt

Politiek

De VN-Veiligheidsraad nam zaterdagnacht een resolutie aan die de humanitaire toegang in Noord-Syrië wel verlengt maar tegelijk sterk vermindert door nog slechts één grensovergang open te houden.  Dat heeft onmiddellijke gevolgen voor miljoenen Syrische burgers die geen of zeer beperkte humanitaire hulp zullen krijgen. 11.11.11 reageert ontgoocheld op deze verdere afzwakking en uitholling van het cross-border mechanisme.

Net op het ogenblik dat het eerste officiële COVID-19 geval in noordwest-Syrië werd vastgesteld heeft de regio méér humanitaire hulp nodig, niet minder, zegt 11.11.11. 

Door de grensovergang met Bab al Salaam (Noordwest-Syrië) uit het mandaat te halen, zullen 1,4 miljoen mensen niet of minder eenvoudig bereikt kunnen woorden met humanitaire hulp. 11.11.11 is ook ontgoocheld dat de grensovergang met Noordoost-Syrië (Yarubiyah), die in januari 2020 uit het cross-border mandaat werd gehaald, niet opnieuw opgenomen werd in het mandaat. 1,34 miljoen mensen in Noordoost-Syrië -waar reeds verschillende gevallen van COVID-19 werden vastgesteld- hebben dringend humanitaire hulp nodig. De beslissing van de VN-Veiligheidsraad vandaag betekent dat op een half jaar tijd twee van de drie grensovergangen voor humanitaire hulp aan Noord-Syrië gesloten werden.

11.11.11 roept de federale regering op om, in lijn met de expliciete vraag van het federale parlement, te blijven ijveren voor cross-border hulp via de grensovergangen van Yarubiyah (Noordoost-Syrië) en Bab al Salaam (Noordwest-Syrië)

11.11.11 erkent en waardeert de Belgische inspanningen om, ondanks de enorm uitdagende context, een principiële positie te blijven aanhouden tijdens de onderhandelingen. Deze onderhandelingen werden enorm bemoeilijkt door de houding van Rusland en China die het akkoord de afgelopen weken tegenhielden ten koste van miljoenen kwetsbare Syrische burgers. Dat is ook de reden waarom de resolutie zo verzwakt werd tot nog slechts 1 grensovergang.
 
11.11.11 roept de federale regering op om, in lijn met de expliciete vraag van het federale parlement, te blijven ijveren voor cross-border hulp via de grensovergangen van Yarubiyah (Noordoost-Syrië) en Bab al Salaam (Noordwest-Syrië).