Image
Kamer Federaal Parlement België

Parlementaire resoluties Palestina en Syrië - reactie 11.11.11

Politiek

Op 25 juni 2020 keurde het federale parlement verschillende resoluties goed over de situatie in Palestina en in Syrië. 11.11.11 speelde een actieve rol in de totstandkoming en discussies over deze resoluties.

Op 25 juni 2020 keurde het federale parlement drie verschillende parlementaire resoluties goed die betrekking hebben op de situatie in Palestina en Syrië.

11.11.11 had de afgelopen weken uitgebreide contacten met verschillende parlementsleden, en speelde een actieve rol in de totstandkoming en discussies over de verschillende parlementaire resoluties. 

Israëlische annexatie

In een eerste resolutie roept het federale parlement de regering uitdrukkelijk op om een 'voortrekkersrol' te spelen op Europees en multilateraal niveau, om te komen tot het opstellen van een lijst van 'effectieve tegenmaatregelen' tegen elke Israëlische annexatie van bezet Palestijns gebied.

Indien consensus onder alle EU-lidstaten onmogelijk blijkt, moet de regering een 'actieve rol spelen' om een 'coalitie van gelijkgezinde lidstaten' op de been te brengen om maatregelen te nemen tegen annexatie.

11.11.11 reageert erg tevreden op deze resolutie, die verder bouwt op onze eigen aanbevelingen, en roept minister van Buitenlandse Zaken Goffin op om onmiddellijk de nodige actie te ondernemen met Europese collega's.

Noordwest-Syrië

Een tweede resolutie vraagt de regering om op korte termijn extra middelen vrij te maken voor de humanitaire situatie in de regio Idlib (noordwest-Syrië). Daarnaast vraagt het parlement de regering om binnen de VN-Veiligheidsraad alle nodige initiatieven te nemen om het VN-mandaat voor 'cross-border' hulpkonvooien vanuit Zuid-Turkije en Noord-Irak met minstens een jaar te verlengen.

België is nog tot eind 2020 lid van de VN-Veiligheidsraad en is er samen met Duitsland verantwoordelijk voor het schrijven van humanitaire Syriëresoluties. 11.11.11 had hierover de afgelopen weken nauwe contacten met Belgische diplomaten en de FOD Buitenlandse Zaken, en deed verschillende concrete suggesties voor Belgische actie.

Een ander belangrijk punt is dat het parlement in deze resolutie ook vraagt om 'te ijveren voor de vervolging binnen het kader van het internationaal strafrecht van alle personen die oorlogsmisdaden begaan of bevelen.'

11.11.11 rekent er op dat de regering deze resolutie ter harte neemt en alles op alles zet om het cross-border mandaat voor noordwest- én noordoost-Syrië te verlengen. Daarnaast vragen we de regering een extra financiële inspanning te leveren voor noordwest-Syrië, en initiatieven te steunen die gericht zijn op de vervolging van oorlogsmisdaden (zoals het IIIM-mechanisme van de Verenigde Naties).

Inzet F16's

Een derde resolutie geeft de regering een mandaat om vanaf oktober 2020 vier F-16's in te zetten in noordoost-Syrië en in Irak.

11.11.11 veroordeelt deze beslissing, in lijn met onze eerdere positie over een Belgische militaire inzet in noordoost-Syrië. Tegelijk zijn we wel tevreden dat het parlement in deze resolutie ook vraagt om:

  • een extra financiële inspanning te doen tijdens de internationale Syrië-donorconferentie op 30 juni 2020, en om een extra bijdrage te doen aan het EU Syria Trust Fund (Madadfonds);
  • politieke en financiële steun te geven aan cross-border humanitaire hulpkonvooien;
  • binnen de VN-Veiligheidsraad de mogelijkheden te onderzoeken van een tijdelijke ontplooiing van een internationale troepenmacht in noordoost-Syrië;
  • een maximale transparantie aan de dag te leggen over mogelijke burgerslachtoffers van Belgische F-16's, en om hierbij een 'actieve samenwerking en uitwisseling met externe monitoringgroepen en mensenrechtenorganisaties te garanderen'.

Willem Staes, Beleids- en partnermedewerker Midden-Oosten