Image
Protest tegen de regering Duterte

Europees Parlement stemt resolutie over mensenrechten in de Filippijnen

Resultaat

Het Europees Parlement heeft op 17 februari met grote meerderheid een resolutie goedgekeurd over de mensenrechtensituatie in de Filipijnen. Hierin worden duizenden buitengerechtelijke executies, mensenrechtenschendingen en de intimidatie van activisten en journalisten scherp veroordeeld. Het Europees Parlement waarschuwde voor mogelijke handelssancties als er geen gehoor aan zou worden gegeven.

In de resolutie staat onder meer dat de Filipijnse regering een einde moet maken aan het geweld en de mensenrechtenschendingen tegen vermoedelijke drugsdelinquenten en tegen groepen  die  ervan beschuldigd worden aanhangers te zijn van het communistische rebellenleger, de NPA. Het gaat onder meer over mensenrechten- en milieuactivisten, politieke dissidenten, journalisten, vakbondsleden, priesters en humanitaire hulpverleners.

Image
Protest tegen de regering Duterte
Massaal protest tegen de regering Duterte

Transparant en onafhankelijk onderzoek gevraagd

Het Europees Parlement heeft ook een aanbeveling van de VN-mensenrechtenraad opgenomen en de Filippijnen gevraagd om een "onpartijdig, transparant, onafhankelijk en zinvol” onderzoek in te stellen. Alle buitengerechtelijke executies, gedwongen verdwijningen en schendingen van mensenrechten moeten onderzocht worden. Mensenrechtenverdedigers en journalisten die onterecht worden vastgehouden moeten worden vrijgelaten. Het recht op de vrijheid van meningsuiting dient te worden gerespecteerd en journalisten moeten ongemoeid hun werk kunnen doen. 

Het is reeds de vijfde resolutie van het Europees parlement sinds het aantreden van president Duterte midden 2016. Er werd opnieuw een oproep gedaan om een einde te maken aan de vervolging van Nobelprijswinnaar Maria Ressa. Ook de politieke intimidatie tegen senator Leila De Lima, die sinds 2017 wordt vastgehouden, wordt op de korrel genomen. De resolutie verwijst direct naar de controversiële president en hoopt dat "vrije en eerlijke verkiezingen zullen leiden tot een nieuwe, democratische regering, die de mensenrechten handhaaft, schendingen van de mensenrechten in het  verleden onderzoekt en zich opnieuw aansluit bij het Internationaal Strafhof". 

Filipijnse activisten zijn blij, maar met voorbehoud

Diverse Filipijnese activisten hebben geregeld contact met Europese Parlementsleden, één van hen is Ellecer 'Budit' Carlos, de coördinator van PAHRA, een organisatie waar 11.11.11 nauw mee samenwerkt: "We zijn uiteraard blij met deze resolutie, het toont aan dat heel wat parlementsleden de zorgwekkende situatie in mijn land volgen. Maar we hopen nu dat de Europese Commissie de oproep serieus neemt om de preferentiële markttoegang voor Filipijnse goederen op te schorten. Dit mechanisme, GSP+, is er op voorwaarde dat de Filipijnse regering getuigt van goed bestuur, en onder meer 27 conventies inzake mensenrechten en arbeidswetgeving respecteert. Het Europees Parlement is samen met ons van mening dat dit niet gebeurt, dus moet men daar de conclusies uit trekken". 

Image
Budit, coördinator van PAHRA, Filipijnen
Budit, coördinator PAHRA

We zijn uiteraard blij met deze resolutie. Het toont dat heel wat parlementsleden de zorgwekkende situatie in mijn land volgen. We hopen nu dat de Europese Commissie de oproep serieus neemt en de preferentiële markttoegang voor Filipijnse goederen opschort.

Ellecer 'Budit' Carlos
coördinator PAHRA

De verschrikkelijke aardbevingen in Turkije en Syrië troffen miljoenen mensen.
Vraag meer steun voor de slachtoffers.  Voeg uw naam toe aan de petitie en doe mee.