Image
Actie Jatam tegen mijnbouw

Earth Day in Indonesië: “We hopen niet meer op politieke verandering, we moeten die zelf belichamen.”

Actualiteit

De Internationale dag van de Aarde - Earth Day - is een uitgelezen moment om een stand van zaken op te maken. Dit jaar focussen we op Indonesië. Aan het woord zijn Merah Johansyah, de coördinator van 11-partner JATAM (Mining Advocacy Network) en Alin Khalid van Friends of the Earth Indonesië: “Dit jaar is er weinig te vieren, onze politici gaan voor snel geldgewin, en vergeten dat ze daarbij miljoenen mensen benadelen door hun land af te nemen, bossen te kappen en water te vervuilen. Binnen die context maken we werk van het versterken van hun lokale economie, dit is ons enige alternatief.” 

Business as Usual

We kunnen Earth Day dit jaar onmogelijk los zien van de pandemie. We weten allemaal dat dit virus bij ons is gekomen omdat we de natuur zien als een consumptieproduct. Het blijft wachten op de lessen die we daaruit gaan trekken. Wanneer gaan we beseffen dat leven op deze planeet zonder zorg voor de natuur geen optie is?

Deze Business as Usual-houding zien wij heel concreet in het beleid. Onze regering heeft vorig jaar met een gigantische programmawet (Omnibus Law) duidelijk gemaakt dat alles draait rond ‘onze economie’, en het openstellen van ons land voor (buitenlandse) investeringen, waarbij wetten inzake arbeidsrechten en milieubescherming worden afgezwakt.

 

Image
Actie Jatam tegen mijnbouw
actie van Jatam tegen mijnbouw in Oost-Kalimantan

Eén voorbeeld: begin februari werd een regulering uitgevaardigd die de uitstoot (vliegas) en afval  (bodemas) van steenkoolcentrales niet langer als toxisch beschouwt. Dit kwam er op vraag van de steenkoolindustrie, die vorig jaar reeds een verlenging van haar exploitatievergunningen in geschenkverpakking cadeau kreeg.

Steenkool is onze belangrijkste energiebron voor elektriciteit. De industrie zat met tonnen gevaarlijk afval die ze nu kan verwerken in andere producten, zoals cement. De maatregel wordt voorgesteld als een stimulans voor de circulaire economie: het verwerken van de as in beton is uiteraard beter dan het te dumpen, maar daarmee geeft de regering het signaal dat de as niet langer schadelijk zou zijn, en dat staat dwars op elk wetenschappelijk onderzoek. Ondanks verbeterde technieken blijft de steenkoolindustrie fijne schadelijke partikels uitstoten, volgens recente rapporten kost dit jaarlijks ruim 25.000 Indonesiërs het leven, en bovendien draagt het bij tot de opwarming van de aarde.

Wij blijven aanklagen dat de politiek te sterk verweven is met de extractieve industrie, heel wat politici, van hoog tot laag hebben belangen in de mijnbouw. Door onze talloze rapporten is dit nu veel beter gekend, en vindt onze oproep voor een radicale herdenking van ons democratisch systeem meer gehoor. Mensen ondervinden dat er binnen het huidige systeem geen ruimte is voor politieke vernieuwing. Samen met lokale groepen werken we aan alternatieven, zoals de uitbouw van een lokale economie.

 

Wanneer gaan we beseffen dat leven op deze planeet zonder zorg voor de natuur geen optie is?

Merah Johansyah
Coördinator van 11-partner JATAM
Image
Friends of the Earth Indonesië
Friends of the Earth Indonesië

Friends of the Earth Indonesia

Ook WALHI (Friends of the Earth Indonesia) maakt een sombere analyse. In de eerste 4 maanden van 2021 hebben ze reeds honderden natuurrampen gedocumenteerd. Naast de jaarlijkse wateroverlast in Jakarta, sprongen ook de zware overstromingen in Zuid Kalimantan en de cycloon in West Timor en Flores in het oog. De materiële schade was enorm, honderden mensen verloren het leven.

Alin Khalid (WALHI): “Het aantal rampen blijft toenemen, het klimaat wordt steeds meer onvoorspelbaar en  de autoriteiten blijven te laks en reageren te traag. Ze weigeren lessen te trekken. De regering is trots op een daling van de ontbossing, maar rept met geen woord over onze sterk groeiende emissies en plastiekvervuiling. Dit land is verslaafd aan steenkool en palmolie  terwijl de mogelijkheden voor hernieuwbare energie zwaar onderbenut blijven. Binnen deze context moeten wij meer perspectief geven aan onze leden, we proberen hun duurzame initiatieven zo veel mogelijk te ondersteunen, dat varieert van het produceren van kokosolie tot kaneel en sago. Ondertussen blijven we ook politieke druk zetten, daarom voeren we morgen op 28 plaatsen publieke acties. 

Het aantal rampen blijft toenemen, het klimaat wordt steeds mee onvoorspelbaar en de autoriteiten blijven te laks en reageren te traag, ze weigeren lessen te trekken.

Alin Khalid
Activist bij WALHI

Steun activisten in Indonesië

Uw gift zorgt ervoor dat activisten in Indonesië hun werk kunnen voltooien