Image
CO2-uitstoot

De strijd tegen multinationals in Centraal-Amerika

Zorgplicht

Kinder- en dwangarbeid zijn in Centraal-Amerika dagelijkse realiteit en multinationals zijn hiervan op de hoogte. Zowel Adidas als Fruit Of The Loom laten schendingen van arbeidsrechten in hun fabrieken passeren. Ook milieurechten en recht op gezondheid staan onder druk. Mensenrechtenverdedigers komen op voor hun rechten, maar dit is levensgevaarlijk.

Verantwoordelijkheid multinationals

Op mondiaal vlak hebben bedrijven een negatieve impact op mens en milieu. Er is aangetoond dat slechts 20 multinationale ondernemingen verantwoordelijk zijn voor 1/3e van de wereldwijde CO2-uitstoot. Op zoek naar de grootst mogelijke winst verplaatsen bedrijven productieprocessen naar goedkopere landen of besteden ze uit. Daardoor neemt de transparantie in de keten af en nemen de risico’s op schendingen van mensenrechten toe. 

Sommige bedrijven zoeken wel naar oplossingen, zoals gedragscodes of “eco-“labels. Toch brengt dit spijtig genoeg geen zinvolle structurele veranderingen op het terrein teweeg.

Een systeem veranderen dat doe je niet alleen

Dries Merre
Beleidsmedewerker FOS

Vandaag en morgen

Er is nood aan een bindend en wettelijk kader om mensen-en milieurechtenschendingen door bedrijven strafbaar te maken. Het pleidooi voor een Belgische zorgplichtwet is daar een onderdeel van. Zo’n wet moet bedrijven, actief in België, verantwoordelijk houden voor schendingen in hun waardeketen. 

Campagne

Onder de leuze “Samen strijden voor herstel van Salaris, Gezondheid en Werk” ging de campagne van verschillende vakbondsactivisten uit de textielsector, van start. Hun samenwerkingsplatform CSRM, waar FOS mee samenwerkt, werd strijdbaarder dan ooit. Ze willen een sociaal fonds voor textielarbeiders oprichten. Een eerste stap naar een vangnet voor gedupeerde arbeiders.