Image
zonnepaneel woestijn ambitie

Klimaatambitie

De meest strikte doelstelling van het Akkoord van Parijs (2015) stelt dat we de opwarming van de aarde zo veel mogelijk moeten beperken: tot maximaal 1,5 °C. Dat is nodig om de veiligheid van miljoenen mensen te garanderen. De Belgische klimaatplannen maar ook die van de EU zijn ontoereikend om deze doelstelling te behalen. Daarom vragen we meer ambitie te tonen.