Image
Indonesië actie Climate Justice Walhi

Wat staat er te gebeuren tijdens de COP26 in Glasgow?

Actualiteit

Van 1 tot 12 november 2021 vindt de internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats (COP26) in Glasgow, onder Brits voorzitterschap. Dit wordt dé klimaattop van nieuwe ambities. Landen moeten aankondigingen doen over nieuwe klimaatplannen en bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering.

Bovendien verwachten we ook duidelijkere afspraken en een grotere focus op adaptatie, iets wat klimaatkwetsbare landen al langer eisen. Naast de technische onderhandelingen over koolstofmarkten en emissiereducties, staan ook kwesties als gendergelijkheid, mensenrechten, schuldenlast en voedselzekerheid op de agenda.

11.11.11 zet in op klimaatrechtvaardigheid

11.11.11 volgt de internationale klimaatonderhandelingen in Glasgow op de voet, met klimaatrechtvaardigheid als leidmotief.  De landen en mensen die het minst verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde betalen de hoogste prijs. Deze onrechtvaardigheid moet centraal staan in Glasgow. Dat betekent: het rechtzetten van de historische ongelijkheid die vervat zit in het klimaatprobleem, en garanderen dat iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan.

Image
Indonesië actie Climate Justice Walhi

De speerpunten van 11.11.11 tijdens de COP

1.  Vaccinatie-apartheid: Het garanderen van een inclusieve COP

Een groot deel van de vertegenwoordigers uit lage-inkomenslanden is de facto uitgesloten van de klimaattop. Dat is het gevolg van de ongelijke vaccinatiegraad in de wereld, waar 11.11.11 al maanden op hamert. Het is van essentieel belang dat de onderhandelingen plaatsvinden in een inclusieve en veilige omgeving.

2.  Show me the money: Garanderen dat iedereen ter wereld de klimaatuitdaging aan kan

Een terugkerende netelige kwestie is het verhogen van de ambities voor internationale klimaatfinanciering. De rijke landen hebben in het verleden beloofd om jaarlijks 100 miljard dollar aan internationale klimaatfinanciering vrij te maken. De middelen volgden echter niet. We vragen een stijgende Belgische bijdrage van 500 miljoen euro per jaar, een eerlijke bijdrage aan de internationale doelstelling.

3.  Schulden en klimaat: twee zijden van dezelfde medaille

Naast klimaatfinanciering, staan er twee andere belangrijke zaken op de agenda: de schade en verliezen (loss and damage) na klimaatrampen, en de schuldenlast van lage-inkomenslanden. De klimaatcrisis leidt tot steeds meer en hevigere klimaatrampen. Voor welvarende landen als België is deze kost al zwaar, maar voor lage en middeninkomenslanden is de klimaatschade vaak onbetaalbaar. Tegelijkertijd zorgen de onhoudbare schuldenbergen ervoor dat lage-inkomenslanden weinig middelen hebben om zich te wapenen tegen de klimaatcrisis en haar burgers veiligheid te bieden. Deze catch 22 moet doorbroken worden. We hebben een extra en nieuw financieringsinstrument nodig van de rijkere landen om de klimaatschade te betalen in klimaatkwetsbare landen. Daarnaast vragen we aan België de kwijtschelding van illegitieme en onhoudbare schulden voor lage- en middeninkomenslanden. 

4.  Historische uitstoters, neem het voortouw: Keep 1,5°C alive 

Het nieuwe IPCC rapport is duidelijk: we moeten flink een tand bijsteken willen we de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C. Rijke landen met een grote historische uitstoot moeten het voortouw nemen en sneller naar een koolstofarme samenleving gaan. De Belgische klimaatplannen maar ook die van de EU zijn ontoereikend om deze doelstelling te behalen. We vragen dan ook een verhoogde inspanning van de Belgische overheden om hun Nationale Energie en Klimaatplannen ten minste in lijn met de Europese doelstellingen te brengen, en we ijveren voor sterkere klimaatambities in lijn met de prognoses van het IPCC rapport. 

België moet als historische uitstoter haar verantwoordelijkheid nemen

De COP26 biedt hét moment voor België om een meer geloofwaardige rol te spelen in de internationale klimaatonderhandelingen. Hiervoor roepen we niet enkel op tot een hogere ambitie, maar ook om de beloofde ambities om te zetten in daden.

11.11.11 op de COP

Image
groepsfoto Road to Glasgow - COP26 - @Catovdk
© Catovdk

Niet enkel de medewerkers van 11.11.11 zullen aanwezig zijn in Glasgow.  Ook enkele internationale partnerorganisaties zijn er bij.  Net als het jongerencollectief The Road to Glasgow dat 11.11.11 in samenwerking met Globelink heeft opgezet.  Deze groep van 15 jongeren wisselt uit met jongeren uit andere landen.  Samen zetten ze acties op en laten ze hun stem horen.  De jongeren verblijven in Edinburgh en trekken ook enkele dagen naar Glasgow om in gesprek te gaan met beleidsmakers en organisaties die aan de COP26 deelnemen.

Met zijn allen volgen ze de ontwikkelingen van de klimaatonderhandelingen op de voet.  We brengen regelmatig updates. 

Afrika, Azië en Latijns-Amerika zijn onvoldoende vertegenwoordigd

Voor het eerst sinds lang is er geen grote delegatie aanwezig uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  De covid19-pandemie en dan vooral de grote vaccinatieongelijkheid zijn spelbreker.
Internationale partners laten toch van zich horen via allerlei acties.  

Meer dan 100 lage inkomenslanden kwamen het voorbije jaar ook samen en werkten een vijfpuntenplan uit.  Lees hun eisen en aanbevelingen voor een solidaire en rechtvaardige toekomst.

Image
Foto met quote van Loren Legarda uit de Filipijnen