Image
Protestactie Loss and Damage

Strijd van onderuit loont: fonds voor klimaatschade is een historische overwinning

Actualiteit

In Sharm-el-Sheikh bereikten de bijna tweehonderd deelnemende landen van de klimaattop een slotakkoord over het zogenaamde Loss & Damage Fund. De hamvraag: moeten lage-inkomenslanden opdraaien voor de klimaatschade waar ze zelf niet voor verantwoordelijk zijn? De onderhandelaars kwamen afgelopen zondag dan toch tot de oprichting van een fonds om de slachtoffers van klimaatschade te ondersteunen. Dit is een historische stap in de strijd tegen klimaatonrecht én voor meer internationale solidariteit en internationale samenwerking. COP27 heeft zo gedaan waar geen enkele COP tot nog toe is in geslaagd.

Image
COP Loss & Damage

 

 

Deze historische overwinning hebben we te danken aan de massale druk van onderuit. Ngo’s, middenveldorganisaties en activisten uit, vooral, lage -en middeninkomenslanden hebben jarenlang gelobbyd om klimaatrechtvaardigheid af te dwingen. Met dit schadefonds verzilveren we deze overwinning. “We verlaten de klimaattop met een sprankeltje hoop. De oprichting van een klimaatschadefonds zal de broodnodige steun bieden aan degene die in de frontlijn van de klimaatcatastrofe staan. Het is een kleine maar een kritische stap.” aldus Asad Rehman, activist bij War on Want

We verlaten de klimaattop met een sprankeltje hoop. De oprichting van een klimaatschadefonds zal de broodnodige steun bieden aan degene die in de frontlijn van de klimaatcatastrofe staan. Het is een kleine maar een kritische stap.

Asad Rehman
War on Want

Maar de strijd is nog niet gestreden. Enerzijds moeten we de vinger aan de pols houden opdat dit fonds daadwerkelijk gerealiseerd wordt. De hoge-inkomenslanden moeten de handen uit de mouwen steken, want een leeg fonds is een lege belofte die ten koste zal gaan van miljoenen mensen die lijden onder de gevolgen van de klimaatverandering, nu en in de toekomst. Anderzijds blijven we - zoals zovele middenveldorganisaties - op onze honger zitten. De overwinning is pas binnen als we tot een complete uitfasering van alle fossiele brandstoffen komen. Zo niet, zullen we in de toekomst enkel maar meer ‘Loss & Damage’ moeten voorzien voor klimaatkwetsbare landen. Hoe sneller we fossiele brandstoffen naast ons neerleggen, hoe minder middelen we uiteindelijk moeten spenderen aan klimaatschade. We hebben met dit klimaatfonds dus een belangrijk doelpunt gescoord, maar de voorwaarden om volledig te winnen zijn nog niet voldaan.