Image
SDG

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

In 2015 engageerde België zich er samen met meer dan 190 andere landen toe om 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te realiseren tegen 2030. Het plan is ambitieus. Gezonde oceanen, voldoende gevarieerd voedsel voor iedereen, gelijkheid tussen man en vrouw en armoede uitroeien zijn slechts enkele van de mondiale uitdagingen die de doelstellingen vooropstellen.