Image
VN algemene vergadering

Financiering voor duurzame ontwikkeling in het COVID-19-tijdperk

Politiek

In 2015 werd afgesproken om tegen 2030  de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Hier hangt een kostenplaatje aan. De overeenkomst over het Addis Abeba Actieplan in 2015 moest een globaal kader scheppen voor ontwikkelingsfinanciering van Agenda 2030.  Op 29 september 2020, in de marge van de 75ste Algemene Vergadering van VN, vindt een speciale vergadering van staatshoofden plaats over deze agenda. We zijn vijf jaar en een globale economische crisis verder: op de agenda staat de vraag hoe een antwoord formuleren op de urgente financieringsnoden voor duurzame ontwikkeling in de nasleep van de COVID-19-crisis. 

Image
VN algemene vergadering
Wikimedia commons

In ‘het tijdperk van COVID-19 en daarna’ werd de financieringsagenda voor duurzame ontwikkeling georiënteerd rond 6 centrale domeinen waaronder illegale financiële stromen, schuldkwetsbaarheid, officiële ontwikkelingssamenwerking (ODA), handel en private financiering. Voor elk van de 6 werkstromen werd een 'keuzemenu' met belangrijke aanbevelingen uitgewerkt dat nu door overheden in overweging moet worden genomen.  
 

Het is nu tijd voor actie. De wereld kan zich geen verdere vertragingen veroorloven.

Internationale ngo's roepen overheden op om tijdens de bijeenkomst van 29 september een aantal sterke aanbevelingen uit het lange keuzemenu daadwerkelijk uit te voeren. 11.11.11 licht er enkele eisen uit: 
 

  • Een uitgebreide kwijtschelding van schulden realiseren en een eerlijk en transparant multilateraal mechanisme voor de herstructurering van overheidsschulden oprichten. Van België verwachten we dat het hierin een leidende rol speelt op internationale en multilaterale fora zoals de VN, maar ook binnen het IMF en de WB waar het een zitje als (plaatsvervangend) uitvoerend directeur heeft. 
  • Het is tijd om een VN-belastingverdrag te steunen om belastingparadijzen, belastingmisbruik door multinationals en andere illegale geldstromen aan te pakken via een universeel, intergouvernementeel proces binnen de VN.  
  • Zo snel mogelijk werk maken van de vijftigjaar oude belofte om 0,7% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking te spenderen. Van België, dat in in 2019 blijft steken op 0,42% van het bni en daarmee onder het Europese gemiddelde van 0,46% zit, verwachten we daarom een bindend groeipad om de 0,7% ten laatste tegen 2024 te bereiken.   

Het is nu tijd voor actie. De wereld kan zich geen verdere vertragingen veroorloven.

Wil je de stand van zaken per financieringsstroom voor België weten? Deze vind je in het 11.11.11-jaarrapport Belgische ontwikkelingssamenwerking 2020