Image
Federaal parlement van België in Brussel

Politiek Nieuws

11.11.11 streeft naar mondiale rechtvaardigheid. Een wereld waarin sociale, burgerlijke, politieke, culturele en economische rechten voor iedereen gerealiseerd zijn binnen de grenzen van de planeet.  Die kan niet gerealiseerd worden zonder structurele veranderingen in het huidige beleid. Druk zetten op het beleid is daarom cruciaal. Hier leest u alles over ons politiek werk.

Handelsbesprekingen over e-commerce: nog meer macht voor Big Tech?

Opinie

Begin 2019 verklaarden 76 leden van de Wereldhandelsorganisatie dat ze hierover onderhandelingen wilden opstarten.  Maar reeds van bij de start bleek de agenda van deze onderhandelingen gekaapt door de Big Tech bedrijven zoals Google of Alibaba.  De digitale reuzen willen via de onderhandelingen vooral hun bedrijfsmodel veilig stellen.  Dat is gebaseerd op een onbeperkte toegang tot markten wereldwijd, het onbeperkt overdragen en opslaan van commercieel interessante data en zo weinig mogelijk overheidsregels die hun zakenmodel bemoeilijken.

Een andere digitale economie is mogelijk

Het Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel is ervan overtuigd dat een andere digitale economie mogelijk is.

In deze brochure legt het platform uit wat er op het spel staat voor werknemers, consumenten en overheden, hier en in lage en middeninkomenslanden.  Als we de Big Tech bedrijven hun gang laten gaan kan een slecht akkoord leiden tot een wereld met heel veel minderwaardige jobs zonder elementaire rechten, een uitholling van privacy-rechten van de consument en de onmogelijkheid voor overheden om de digitale reuzen regels in dienst van het algemeen belang op te leggen. 

In het standpunt formuleert het platform een aantal aanbevelingen en vragen aan de Belgische regering en de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat e-commerce alle werknemers en burgers wereldwijd ten goede komt, en niet in de eerste plaats de aandeelhouders van de digitale reuzen.

Het Platform voor Duurzame en Rechtvaardige Handel

Samen met de vakbonden, mutualiteiten, milieu-, boeren- en andere middenveldorganisaties, ijveren 11.11.11 en haar Franstalige zusterorganisatie CNCD voor een meer rechtvaardig en duurzaam handelsbeleid. Samen zijn we verenigd in het Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel.

De brochure en het standpunt over e-commerce kwamen tot stand dankzij:

logo CNCD logo 11.11.11 logo ABVV-FGTB logo CGSLB-ACLVB logo CSC