Indonesië - WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)

Opkomen voor rechten en alternatieven

Walhi is het grootste en oudste nationale netwerk van milieuorganisaties in Indonesië. Sinds 1980 analyseren ze de milieuproblematiek vanuit een sociale bril: wie zijn de slachtoffers van de ontbossing, van de vervuiling van rivieren of de klimaatverandering? Hoe kunnen we hun rechten beter beschermen en versterken?  En, welke alternatieven schuiven ze zelf naar voor. 

Opkomen voor rechten en alternatieven
Met hun 28 provinciale kantoren en ruim 500 leden bestrijken ze bijna de ganse archipel, zo volgen ze heel wat cases die het leven en inkomen van kwetsbare bevolkingsgroepen kunnen schaden. Walhi is betrokken bij zowat elke publieke actie, zij het tegen allerlei vormen van landgrabbing, tegen grootschalige monocultuur zoals papier- en palmolieplantages, nieuwe (of uitbreiding) van havens, mijnbouwprojecten of luchtvervuiling. Ze steunen vissers die grote schade ondervinden van de constructie van kunstmatige eilanden voor de kust, of protesteren tegen grote infrastructuurprojecten als die de rechten van de bevolking met de voeten treden. Walhi komt op voor een grootschalige landhervorming, een duurzamer beheer van natuurlijke rijkdommen en een sterkere focus op hernieuwbare energie.

Belangenvermenging aankaarten
Na de omverwerping van de dictatuur in 1998 en de verregaande decentralisering van o.a. het vergunnen van concessies, is de ontbossing, die reeds een kritiek punt had bereikt, blijven toenemen. Volgens de analyse van Walhi heeft dit grotendeels te maken met de sterke verworvenheid tussen de zakenwereld en de politiek. Verkiezingen zijn er peperduur, dus de politici zijn bereid tot alles, in ruil voor geld. Dat leidt tot heel wat corruptie met illegale vergunningen voor de extractieve sector tot gevolg.

Walhi probeert deze transacties bloot te leggen, samen met een netwerk van ngo’s dat streeft naar een transparante en propere politiek. Zo doen ze onderzoek naar de voornaamste lokale en nationale kandidaten, en hun betrokkenheid of belangen in de extractieve sector. Zo leggen ze de onderlinge belangen bloot en geven ze een negatief stemadvies.

Resultaten
Ondanks het parlementair overwicht van de coalitie rond president Jokowi probeert Walhi bondgenoten te vinden voor enkele belangrijke wetten, zoals een klimaatwet en het aan banden leggen van wegwerp-plastic.  In de afgelopen jaren behaalde Walhi de belangrijkste overwinningen door middel van rechtszaken. Eén voorbeeld: de bewoners van Pari kregen gelijk in hun klacht tegen een zakenman die hun eiland wou inpalmen om een luxe resort uit te bouwen.

Een andere belangrijke vooruitgang is het feit dat honderden boerencöoperatieven en -families bijna 1 miljoen ha land hebben opgeëist in het kader van een landhervorming. Walhi begeleid hen hierbij, inclusief het opstellen van een plan om hun land productief te maken, maar op basis van duurzame landbouw en bosbouw. Zo beschermen ze zich tegen land grabbing en kunnen ze bouwen aan een beter bestaan, in harmonie met hun omgeving.