Azië - APMDD (Asian People’s Movement on Debt and Development)

Een draaischijf van activisme in Azië 

APMDD is een beweging van volksorganisaties, ngo’s en activisten in Azië. Het speelt een belangrijke rol in het versterken van sociale bewegingen die werken rond klimaatrechtvaardigheid, een duurzaam energiebeleid en eerlijke belastingen, met gender als een transversaal thema.

Klimaatcampagnes

Inzake klimaatrechtvaardigheid neemt het een belangrijke coördinerende rol op binnen de Global Campaign to Demand Climate Justice. Dit internationale netwerk eist dat de rijke industrielanden hun historische verantwoordelijkheid in de klimaatverandering uitdrukkelijker erkennen en die compenseren door een drastische reductie in hun emissies en het garanderen van compensaties voor landen die nu reeds schade ondervinden van de klimaatcrisis. Dit zou een evidentie moeten zijn want het is staat zwart op wit in het klimaatakkoord van Parijs, maar doordat er geen sancties aan zijn verbonden blijven de rijke landen ter plaatse trappelen. België is hiervan een pijnlijk voorbeeld. 

Klimaatfinanciering

APMDD heeft sterk bijgedragen aan het tot stand komen van het nieuw mondiaal klimaatfonds, het Green Climate Fund, waarbij de ngo’s mee aan tafel zitten bij de goedkeuring van de projecten. Het doel van dit fonds is tegemoet te komen aan de financiële behoeften van kwetsbare ontwikkelingslanden voor het voeren van een klimaatbeleid. Helaas komen ook hier de rijke landen hun beloftes niet na, het is harken om het fonds op structurele wijze te spijzen. Zij proberen de hete appel door te schuiven naar de privé-sector tot ongenoegen van de klimaatbeweging.

Kick fossil fuels out!

APMDD ligt ook aan de basis van het Asia Energy Network, een breed netwerk dat haar pijlen richt op het ‘klimaat-nefaste’ energiebeleid van belangrijke investeerders in Azië, met name Japan, China, Zuid-Korea en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB). Zij financieren nog steeds heel wat projecten met fossiele brandstoffen. Steenkoolcentrales krijgen het wel steeds moeilijker nadat steeds meer banken en verzekeringsmaatschappijen niet langer investeren in steenkool. Daarom richt AEN haar pijlen nu op gas dat als een ‘transitie-brandstof’ wordt beschouwd.

Rechtvaardige belastingen

APMDD is eveneens één van de trekkers van het Asia Tax Justice Network. Dit netwerk ijvert voor een hogere en eerlijke belastingen voor bedrijven in Azië. Heel wat landen proberen investeringen aan te trekken door belastingvrijstellingen. Dit verklaart waarom het lage inkomsten aan bedrijfsbelastingen terwijl de indirecte belastingen, zoals BTW vrij hoog liggen, dit betekent dat arme gezinnen relatief meer belastingen betalen dan de rijken. De lage inkomsten zijn ook de oorzaak dat er relatief weinig budget is voor essentiële diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs.