Image
Joy Mayor verwelkomt de fietsers in Manilla tijdens Pedal for People and Planet

Duizenden fietsers in Azië roepen op tot klimaatrechtvaardigheid

Beweging

Op zondag 6 november startte in Egypte de  COP27 klimaattop.  Tegelijk sloten in Azië op 49 plaatsen fietsers  aan bij klimaatactivisten onder het motto “Pedal for People and Planet”. 

Met deze actie zet het APMDD, Asian Peoples' Movement on Debt and Development, hun eis voor de COP27 in de kijker:  'de rijke, geïndustrialiseerde landen moeten met financiering over de brug komen om snel klimaat herstelbetalingen te betalen aan de midden- en lage inkomenslanden die het zwaarst lijden onder de klimaatcrisis.'

Acties in 9 landen

Lidy Nacpil, coördinator van het APMDD, zei dat miljoenen inwoners van oa de Filipijnen, Bangladesh en Pakistan nu reeds op dramatische wijze geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatcrisis. “Daarom voeren we gecoördineerde acties in 9 landen: Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Vietnam, Japan, Bangladesh, India, Pakistan en Nepal. Het is onze vierde Pedal-actie dit jaar, het aantal deelnemers neemt nog steeds toe."

Miljoenen inwoners zien zich nu al op dramatische wijze geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatcrisis. Daarom voeren we gecoördineerde acties in 9 landen: Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Vietnam, Japan, Bangladesh, India, Pakistan en Nepal. Het is onze vierde Pedal-actie dit jaar, het aantal deelnemers neemt nog steeds toe.

Lidy Nacpil
coördinator APMDD

Overstromingen en tyfoons teisteren de bevolking

Dit jaar was een nieuwe mijlpaal in de klimaatcrisis. Gigantische overstromingen in Pakistan, vijf tyfoons op 1 maand tijd, het zijn maar 2 voorbeelden die de ernst van deze crisis aantonen. Lidy Nacpil: “Miljoenen huizen werden beschadigd, jobs zijn verloren gegaan, gewassen werden vernietigd, het leven van miljoenen mensen is bedreigd. De elites en grote bedrijven van rijke geïndustrialiseerde landen dragen de grootste verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis. Daarom roepen we hun regeringen op om hen een gepaste klimaattaks te laten betalen.  Zo kunnen we de slachtoffers van deze crisis vergoeden.  Slachtoffers die het minst of helemaal niet hebben bijgedragen aan het probleem, maar wel de grootste impact ervan ondervinden.”

Image
Lidy Nacpil met hesje 'Reparations for Climate Debt'

Daarom roepen we de regeringen van rijke, geïndustrialiseerde landen op om hun elites en grote bedrijven een gepaste klimaattaks te laten betalen. Zo kunnen we de slachtoffers van deze crisis vergoeden. Slachtoffers die het minst of helemaal niet hebben bijgedragen aan het probleem.

Lidy Nacpil
coördinator APMDD

Deze afspraken kaderen binnen het juridisch bindende ‘Algemeen verdrag inzake klimaatverandering van de VN’ dat de wettelijke basis vormt van de COP-klimaattop. Het verdrag specificeert dat de regeringen van rijke landen klimaatfinanciering moeten verstrekken aan lage en midden inkomenslanden als erkenning dat hun economieën het sterkst hebben bijgedragen aan het probleem van klimaatverandering.

Lidy Nacpil: “Deze klimaatfinanciering moet worden gebruikt voor aanpassingen om de gevolgen van de klimaatcrisis aan te pakken, het opbouwen van een veerkrachtige samenleving en maatregelen om onze broeikasgassen  te verminderen.  Denk maar aan de transitie naar hernieuwbare energie, weg van fossiele brandstoffen.  Het is geen hulp of bijstand, maar onderdeel van herstelbetalingen voor de veroorzaakte schade."

“In 2009 beloofden de rijke landen om tegen 2020 samen $ 100 miljard aan klimaatfinanciering te mobiliseren om klimaatactie te financieren. Eigenlijk is dit maar een peulschil. Er is berekend dat de klimaatfinanciering tussen nu en 2030 minstens $ 11 biljoen bedraagt. Helaas komen de rijke landen  hun minimale belofte niet eens na. Bovendien geven ze nog steeds veel meer uit aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen.”

De jaarlijkse COP (Conference of the Parties) is de grootste en belangrijkste klimaatconferentie. Tijdens de top van vorig jaar in Glasgow kwamen de landen overeen om dit jaar met nieuwe klimaatambities uit te pakken, maar tot nu toe hebben slechts 23 van de 193 landen hun plannen bij de VN ingediend.
Er wordt ook verwacht dat dit jaar onderhandelingen zullen plaatsvinden met betrekking tot ‘Loss and Damage’ (verlies en schade). “Bij de opmaak van de agenda op de openingsdag blijkt dat Egypte, als gastland, erin geslaagd is om dit thema op de agenda te krijgen van COP27. Het is nu uitkijken naar het resultaat hiervan binnen 2 weken”, besluit Lidy.