Image
Man verzamelt hout voor de heropbouw na de passage van tyfoon Haiyan in de Filipijnen

Klimaatactiviste Jinky Esguerra zat nog op de lagere school toen haar familie voor het eerst zwaar getroffen werd door een tyfoon. “We hadden nog geluk. Veel mensen in een kwetsbare situatie moesten het maanden zonder onderdak stellen.” Het is voor hen dat Jinky ijvert voor Loss & Damage, de vergoeding door rijke landen van onherstelbare schade bij klimaatrampen die zij veroorzaakt hebben. 

Iedere tyfoon is een kwestie van leven en dood geworden op de Filippijnen. De psychologische gevolgen wegen zwaar. Inwoners bereiden zich telkens voor op het ergste. “Het is beangstigend om te zien hoeveel mensen in één keer alles kunnen verliezen. En het is nog beangstigender om te zien dat onze regering geen lessen trekt uit voorbije tyfoons en geen strategie heeft om snel en efficiënt te reageren bij klimaatrampen.”  

Schadevergoeding

De Filippijnen ondervinden nu al de zeer zware gevolgen van de klimaatverandering. Laaggelegen gebieden op de eilanden worden bedreigd door de stijgende zeespiegel, tyfoons zorgen voor honderden miljoenen dollars schade en leggen het economische leven lam. Zoals wel meer lagere inkomenslanden kan het land al deze kosten niet alleen dragen.  

Het is ook fundamenteel onrechtvaardig om dit te vragen, vindt Jinky Esguerra van de People’s Movement for Climate Justice. “Rijke landen hebben dit probleem veroorzaakt, het is aan hen om onze landen te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en om de schade en het verlies die veroorzaakt worden, te vergoeden.” 

Image
Jinky strijdt voor klimaatrechtvaardigheid

“Rijke landen hebben dit probleem veroorzaakt, het is aan hen om onze landen te helpen zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en om de schade en het verlies die veroorzaakt worden, te vergoeden.”

Jinky Esguerra
People’s Movement for Climate Justice

Mobilisatie

PMCJ is een partner van 11.11.11. De organisatie sensibiliseert en mobiliseert lokale gemeenschappen om hun lokale en nationale overheden aan te zetten om fossiele brandstoffen op te geven, en te investeren in een solide strategie om het land voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering, met een klimaatresistent landbouwbeleid en een beleid voor hervestiging en wederopbouw. “Wij willen dat mensen beseffen dat zij ook een deel zijn van de oplossing.” 

Verantwoordelijkheid

Met de financiering van 11.11.11. kan PMCJ ook aanwezig zijn op internationale fora zoals de VN-Klimaatconferentie COP, waar ze dit najaar in een directe confrontatie met de rijke landen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde zullen pleiten voor een helder en genereus kader voor Loss & Damage. 

“Hoe goed je je ook aanpast aan de klimaatverandering, er zal altijd schade zijn. Loss & Damage en de klimaatfinanciering in het algemeen, dat is geen gift. Wij moeten daar het westen niet dankbaar voor zijn! Dat is een schadevergoeding die toont dat rijke landen hun verantwoordelijkheid nemen voor de schade die ze de wereld hebben toegebracht.” 

Stop jij mee klimaatonrecht?

De onherstelbare schade door klimaatrampen valt nu vooral op de schouders van lage inkomenslanden. Terwijl we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Stop samen met ons het onrecht.

Copyright coverfoto: © 2019 Ivan Sarenas / Shutterstock