Image
Groepsfoto van alle deelnemers op het strand

11.11.11 voor vrijwilligers

Ben je vrijwilliger bij 11.11.11? Dan vind je hier een overzicht van de informatie die voor jou relevant is.

Internationaal inzoomen in Burundi

Beweging
Image
Calinie REJA

Wie is Calinie Ndayisaba?

Calinie werkt sinds november voor partner REJA (Réseau des organisations de jeunes en Action pour la paix, la réconciliation et le développement) in Burundi. Ze is verantwoordelijk voor het project burgerparticipatie, voor en door jongeren. REJA is een netwerk van jongerenorganisaties die aan beleidsbeïnvloeding doen om de noden van jongeren op de politieke agenda te krijgen.

Wat geeft je energie in je werk?

"Wat mij energie geeft is het zien van jongeren hun inzet, hun betrokkenheid en positieve energie in alle activiteiten die we organiseren. Ergens laat dit zien dat jonge mensen volwassen mensen zijn. In staat om beslissingen te nemen over hun leven en bijdragen aan de integrale ontwikkeling van het land." 

"Als ik met jonge mensen werk kan ik me niet vervelen, vertelt Calinie. "Het is ook flexibel werken, als er plotseling veranderingen zijn in ons activiteitenschema gaan ze hier flexibel mee om. Ze vragen niet veel, ze leren graag. Elke jongere heeft een passie, dus geven ze zich helemaal in een activiteit en nemen ten volle deel."

Image
burundi REJA
Image
burundi REJA

"Ook gezien mijn leeftijd voel ik me weer jonger door met hen te werken" vervolgt Calinie. "Het helpt me zelf om meer flexibel te zijn en me beter aan te passen aan de vele veranderingen die zich voordoen tijdens het implementatieproces van een programma."

"Jongeren zijn niet alleen de doelgroep, ze zijn ook de actoren van verandering gezien hun capaciteiten, inzet en originele ideeën over de wereld van morgen."

Waarom werk je bij REJA?

"Ten eerste hou ik van jonge mensen. Hun manier van doen en het enthousiasme dat op het werk heerst. Ik werk ook voor REJA omdat ik iets wil bijdragen aan de ontwikkeling van Burundi en aan de betrokkenheid van jongeren in besluitvormende processen. Tenslotte is REJA voor mij ook een plek om te leren."

REJA is gespecialiseerd in het ondersteunen van jongeren in verschillende thema's zoals sociaaleconomische re-integratie, jeugdondernemerschap, enz. Dit doen ze via bijvoorbeeld jeugdkringen, pleitbezorging voor de zaak van jongeren en het bevorderen van democratische waarden.

Image
Burundi REJA
Image
Burundi REJA

Wat wil je onze vrijwilligers meegeven?

Calinie wil ons het belang van het betrekken van jongeren bij beleids- en beslissingsprocessen op het hart drukken. "Burundi is in wezen een jong land, aangezien 65% van de bevolking jonger is dan 25 jaar. Het zijn deze jonge mensen die de kracht hebben verandering te realiseren."

"In de overtuiging van REJA is duurzame menselijke ontwikkeling enkel mogelijk wanneer de regering en haar verschillende partners prioriteit geven aan de problemen van jongeren. In het bijzonder door hen te betrekken bij het proces van de ontwikkeling en de uitvoering van alle programma's die de sociaaleconomische ontwikkeling van het land kunnen realiseren."