Image
Palestina

Stop de cyclus van straffeloosheid in Palestina en Israël

Actualiteit

Op vrijdag 5 augustus 2022 lanceerde het Israëlische leger, voor de vijfde keer in dertien jaar tijd, een grootschalige militaire aanval op de Palestijnse Gazastrook. Meer dan twee miljoen Palestijnen leven er sinds 2007 onder een alles verstikkende blokkade, en kunnen geen kant uit. In de eerste 24 uur van de aanval werden zeker 15 Palestijnen gedood, waaronder bijvoorbeeld een 75-jarige grootmoeder en een meisje van vijf jaar. Zeker 125 Palestijnen werden verwond. Aan Israëlische zijde raakten twee soldaten en een burger gewond. 

Agressie-oorlog

Zoals terecht gesteld door de Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties voor mensenrechten in Palestina, Francesca Albanese, is dit geen verhaal van een land (Israël) dat onder vuur werd genomen door terroristen (Hamas/Islamitische Jihad), en dus geen andere keuze had dan zichzelf te verdedigen. In de dagen voor de Israëlische aanval werden geen Palestijnse raketten afgevuurd op Israël, deze kwamen er pas nadat Israël het vuur opende op Gaza. 

Image
Hek Palestina

De Israëlische claim, dat het preventief vergeldingsaanvallen van Islamitische Jihad wilde voorkomen nadat het op vrijdag, eveneens preventief, een leider van Islamitische Jihad uitschakelde, is dan ook ongeloofwaardig. We roepen de Belgische regering expliciet op om niet mee te gaan in deze framing, maar de realiteit te benoemen zoals ze is: een illegale, immorele en onverantwoordelijke agressie-oorlog (in de woorden van VN Special Rapporteur Albanese) op een gebied waarin meer dan twee miljoen Palestijnen al vijftien jaar het slachtoffer zijn van een brutale blokkade/belegering, vergelijkbaar met plaatsen als Marioepol.  

Cyclus van straffeloosheid

De zoveelste brutale aanval op Gaza komt er omdat Israël ervan uit kan gaan dat het niet ter verantwoording zal geroepen worden door de internationale gemeenschap. Niet in 2008-2009. Niet in 2012. Niet in 2014. Niet in 2021. En ook nu niet. Denken dat Israël uit zichzelf, zonder internationale druk, zal besluiten dat het welletjes geweest is met oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te plegen, doet denken aan de definitie van waanzin van Albert Einstein: telkens hetzelfde doen, maar een andere uitkomst verwachten. Als de internationale gemeenschap elke keer op dezelfde ondaadkrachtige manier reageert (“we zijn ongerust”, “we roepen beide partijen op tot kalmte”, “Israël heeft het recht op zelfverdediging”), kan je moeilijk een andere uitkomst verwachten. 

De aanval op Gaza past bovendien in een bredere cyclus van straffeloosheid, waarbij Israël het internationaal recht tot een vodje papier herleid. Alleen al in de eerste zeven maanden van 2022 vernietigde het Israëlische leger 425 Palestijnse structuren, waardoor 556 Palestijnen op straat kwamen te staan. De afgelopen maanden werd de bouw van duizenden nieuwe nederzettingen aangekondigd, die onder internationaal recht oorlogsmisdaden uitmaken. Sinds begin 2021 werden ook minstens 396 Palestijnse burgers gedood. Ook journalisten ontkomen niet aan het Israëlische geweld. Dat werd – nog maar eens – duidelijk bij de gruwelijke moord op de Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh in mei 2022, die volgens verschillende internationale onderzoeken werd neergeschoten door een Israëlische scherpschutter. En zelfs de doden zijn niet veilig in Palestina, zo bleek toen de Israëlische politie de begrafenisstoet aanviel die de kist van de journaliste droeg.
 

Genoeg is genoeg

Alle aanvallen op burgers – inclusief Palestijnse raketten op Israëlische burgercentra – moeten stoppen. De komende dagen moet dan ook alles op alles gezet worden om te komen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Maar een staakt-het-vuren is niet genoeg: zonder structurele actie zullen we binnen afzienbare tijd enkel getuige zijn van een zesde, een zevende en een achtste Gaza-oorlog. 
De oneindige cyclus van straffeloosheid moet stoppen, en wel nu. Genoeg is genoeg. België en gelijkgezinde EU-lidstaten beschikken bovendien over belangrijke tools om daarvoor te zorgen. Een greep uit de mogelijke maatregelen: 

  • Politieke en financiële steun verlenen aan het lopende onderzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag, net zoals gedaan werd in het geval van Oekraïne, en alle steun verlenen aan het werk van de bestaande VN-Onderzoekscommissie voor Palestina en Israël. 
  • De instelling van een nationaal verbod op de handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden wereldwijd, en er actief voor pleiten dat dergelijk verbod ook op Europees niveau wordt ingesteld. 
  • Als grootste aandeelhouder van BNP Paribas, de bank er toe aansporen om alle financiële investeringen in wapenleveranciers van het Israëlische leger (zoals het Israëlische wapenbedrijf Elbit Systems) stop te zetten. 
  • De onmiddellijke en integrale uitvoering van een pakket aan “differentiatie” maatregelen tegen de Israëlische nederzettingen, waarover de federale regering al in oktober 2021 een akkoord bereikte. 
  • De onmiddellijke opschorting van de EU-Israël Associatieraad, een topoverleg tussen de Europese Unie en de Israëlische regering, die in oktober 2022 gepland staat. 

Wanneer Rusland op gruwelijke en systematische wijze Oekraïense burgerdoelwitten onder vuur neemt, struikelen Europese politici – terecht – over elkaar heen om Rusland ter verantwoording te roepen. Een wapenembargo. Sancties. Een onderzoek van het Internationaal Strafhof. Een importverbod op producten uit door Rusland bezette gebieden. 

Maar als Israël jaar in, jaar uit honderden Palestijnen doodt, blijft het oorverdovend stil. Europese politici hanteren wel vaker twee maten en twee gewichten, maar hebben in het geval van Israël een speciale, derde maat uitgevonden. Hoeveel Gaza-oorlogen, hoeveel burgerdoden, hoeveel oorlogsmisdaden hebben België en de EU nog nodig om eindelijk de bloederige cyclus van straffeloosheid te willen doorbreken?