Image
Banner petitie schuldkwijtschelding

Petitie: Annuleer de schulden van het globale Zuiden

Actualiteit

Teken de petitie en vraag België om schulden van landen in het globale Zuiden te annuleren

De landen in het globale Zuiden kijken aan tegen een torenhoge schuldenberg terwijl de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis hun tol eisen. Meer dan een half miljard mensen extra zou in armoede kunnen belanden. De schuldenlast, die door de crisis verder is toegenomen, verhindert dat overheden hun middelen kunnen besteden aan levensnoodzakelijke publieke diensten, zoals gezondheidszorg, en aan sociale bescherming.

Voor sommige Afrikaanse landen bedraagt het deel van hun begroting dat aan de terugbetaling van schulden wordt besteed meer dan 40%. Zelfs voor de coronacrisis betaalden 64 landen, waaronder Congo (DRC) en Rwanda, meer aan het terugbetalen van hun schulden dan aan gezondheidszorg. Het terugbetalen van schulden is dus letterlijk levensbedreigend, waar ze de financiering van essentiële diensten als gezondheidszorg of sociale bescherming onmogelijk maakt. 

Onder deze omstandigheden moet schuldkwijtschelding niet worden gezien als een optie, maar als een kwestie van overleven en rechtvaardigheid voor veel mensen in het globale Zuiden. Covid-19 is niet de enige verantwoordelijke en alles afdoen als het gevolg van economisch wanbeheer is te gemakkelijk. De landen in het globale Zuiden, erfgenamen van koloniale schulden, zijn vandaag de verliezers van financieel wanbeheer op mondiaal niveau. Zo werden ze in een zoektocht naar middelen toegelaten op slecht gereguleerde financiële markten met private leningen tegen hogere rentevoeten.  

Image
Banner petitie schuldkwijtschelding

België kan hierin mits de nodige politieke wil een fundamentele rol spelen: zowel voor de eigen schuldvorderingen tegenover andere landen als binnen de instellingen waar België een strategische positie heeft, zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en de Club van Parijs.  

Gezien de urgentie van de situatie vragen we aan België: 

  • Om onmiddellijk en definitief af te zien van de voor 2021 geplande terugbetaling van schulden van landen in het globale Zuiden waarvan ze crediteur is. 
  • Om gebruik te maken van al haar hefbomen om private crediteurs te verplichten hun vorderingen op ontwikkelingslanden te annuleren.  
  • In 2021 een transparante audit uit te voeren van alle uitstaande bilaterale schulden aan België, waarbij het middenveld wordt betrokken, om de oorsprong van deze schulden op te helderen en het illegale en onwettige deel te kunnen annuleren.  
  • Op de volgende vergaderingen van het IMF en de Wereld Bank in 2021 te pleiten voor een annulering van schulden aan het IMF en de Wereldbank, zonder deze annulering afhankelijk te maken van een bezuinigings- en privatiseringsbeleid.  

Teken de petitie

Deze petitie is een initiatief van Entraide et Fraternité, Mémoire coloniale et Lutte contre les discriminations, CADTM, CNCD-11.11.11, 11.11.11, OXFAM Belgique, Broederlijk Delen.