Image
coronacrisis economie

11.dossier - Voorbij de gezondheidscrisis

Dossier

Het coronavirus veroorzaakt een wereldwijde systeemschok. Vooral in kwetsbare landen lijken de lockdownmaatregelen de fatale klap te zijn in een opeenstapeling van crises. Deze crisis te boven komen opent perspectieven om te bouwen aan de wereld van morgen.

11.11.11 verzamelde in een nieuw dossier, Voorbij de gezondheidscrisis, zoveel mogelijk informatie op het vlak van handel, schulden, fiscaliteit, remittances, en publieke financiering. Op elk van die terreinen wordt gekeken naar de situatie voor de coronacrisis, worden de gevolgen van die crisis in kaart gebracht en worden er ook uitwegen getoond (aanbevelingen) die vooral de kwetsbare landen moeten ondersteunen. Want het is duidelijk dat de sociaal-economische gevolgen en de impact van deze wereldwijde crisis veel groter zijn en heel lang gaan nazinderen in landen die al eerder het slachtoffer waren van ongelijkheid.

We kunnen niet terug naar het normale van voor de crisis, want het normale was het probleem

Hét moment

Door die ongelijke economische verhoudingen waren de economieën van ontwikkelingslanden al erg kwetsbaar voor externe schokken. De maatregelen die de overheden vanaf maart 2020 afkondigden om het coronavirus tegen te houden komen daar nog eens bovenop. Van de ene dag op de andere werden economieën bijna helemaal stilgelegd en verloren mensen hun inkomen.

Voor 11.11.11 is het duidelijk dat kwetsbare landen er niet alleen bovenop zullen komen. We zitten misschien allemaal in dezelfde storm, maar zeker niet in hetzelfde bootje. Er zijn investeringen, stimuli en kredieten nodig en er is nood aan nieuwe financieringsbronnen om die grote overheidsuitgaven te bekostigen.

Dit is hét moment om keuzes te maken. We kunnen niet terug naar het normale van voor de crisis, want het normale was het probleem. Deze tijd biedt dan ook een opportuniteit. De keuzes die nu worden gemaakt, geven niet alleen perspectief om uit deze gezondheids- en economische crisis te komen, maar leggen ook de basis van een andere, rechtvaardige en meer duurzame wereld.

Download het dossier 'Voorbij de gezondheidscrisis'

Image
coronacrisis economie
Aly Song - Reuters