Image
coronavirus-cancelthedebt-jubilee campaign UK

Oproep 11.11.11 en 19 ngo’s aan België: neem leidende rol op in schuldkwijtschelding

Politiek

11.11.11 samen met 19 andere ngo's stelde een briefing paper op over de schuldproblematiek in ontwikkelingslanden, die een dramatische impact heeft door de economische crisis die voortvloeit uit Covid-19. In de briefing paper roepen we op tot een kwijtschelding van de schulden van ontwikkelingslanden voor 2020 en 2021.

Bestaande schuldencrisis voor Covid-19

De economische crisis die voortvloeit uit de Covid-19-crisis verergerde de schuldencrisis die al in 2013-2014 voor sommige landen in het Zuiden begon. De totale schuld van de landen in het Zuiden bereikte eind 2018 een hoogtepunt met 193% van het BBP, tegenover 100% in 2008. Het hoogste niveau ooit.

Deze schuldencrisis houdt verband met de structuur van de mondiale kapitalistische economie: verschillende economieën in het Zuiden zitten vast in de rol van grondstoffenleveranciers, zijn afhankelijk van de financiële stromen uit economieën in het Noorden en zijn afhankelijk van de grillen van de prijzen van grondstoffen.

Dit wordt nog verergerd door de aanhoudende gevolgen van de wereldwijde recessie die door de financiële crisis van 2008 is veroorzaakt.

Schuldenlast leidt tot besparingen in publieke diensten

Er is een verband tussen de toenemende schuldenlast en de daling van de overheidsuitgaven voor publieke diensten: tussen 2014 en 2018 zijn de overheidsuitgaven voor openbare diensten in Latijns-Amerika en de Caraïben met 18,42% gedaald, en in Sub-Sahara Afrika met 13%. Begrotingsbesparingen om te kunnen voldoen aan schuldaflossingen maken dat de schuldenlast bijzonder zwaar weegt op de schouders van de meest kwetsbare groepen. Ongelijkheden tussen mannen en vrouwen worden groter.

Volgens een recent rapport van Oxfam zouden meer dan een half miljard mensen in armoede kunnen belanden als gevolg van de huidige crisis. Onder deze omstandigheden hebben overheden een essentiële rol te spelen om ervoor te zorgen dat hun bevolking in haar levensonderhoud kan voorzien, door de versterking van publieke diensten en door sociale bescherming.

11.11.11 vraagt samen met 19 andere ngo's schuldkwijtschelding

Daarom moet de kwijtschelding van schulden voor 2020 en 2021 niet als één of ander mogelijk scenario worden gezien, maar eerder als een kwestie van overleven. Om de betrokken landen de nodige speelruimte te geven om de dubbele gezondheids- en sociaal-economische crisis het hoofd te bieden, is het van essentieel belang deze schuldencrisis op te lossen door verder te gaan dan het beperkte moratorium dat de G20 in april aangekondigde. 

11.11.11 samen met 19 andere ngo's roept België op om een leidende rol te spelen met betrekking tot zijn bilaterale vorderingen en op multilaterale fora.