Image
Federaal parlement België

Parlementaire resolutie voor 0,7% van het bni voor ontwikkelingssamenwerking

Politiek

Het Federaal Parlement gaf gisteren een belangrijk signaal voor internationale solidariteit. Na de eerdere goedkeuring in de Commissie Buitenlandse Zaken, keurde het een resolutie gericht aan de federale regering goed, die pleit om 0,7% van het bruto nationaal inkomen (bni) ter beschikking te stellen aan ontwikkelingssamenwerking.

De resolutie dringt aan op een groeipad om uiterlijk tegen 2030 de doelstelling van 0,7% van het bni voor ontwikkelingssamenwerking te behalen. Voor 11.11.11 is dit een belangrijk signaal na jaren van dalende middelen voor ontwikkelingssamenwerking. De internationale belofte om 0.7% van het bni te spenderen aan ontwikkelingssamenwerking dateert al van de jaren '70 en wordt steeds weer vooruit geschoven. 2030 als deadline is dan ook voor ons het uiterste maximum.

Willen we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen halen, dan zullen uiteraard ook andere financiële stromen, zoals remittances en rechtvaardige belastingen nodig zijn. Maar indien ons land werkelijk het verschil wil maken op vlak van internationale solidariteit, dan blijven ook publieke middelen voor ontwikkelingssamenwerking nodig. Uit studies blijkt dat een gemiddelde stroom van 25 dollar per hoofd per jaar in 40 jaar tijd de armoede heeft teruggedrongen met 6,5%. Dat het parlement pleit om ons engagement voor een adequaat budget voor ontwikkelingssamenwerking eindelijk waar te maken, is dan ook een positief signaal.

Belang van kwaliteit

In tijden waarin ontwikkelingssamenwerking steeds vaker ten dienste wordt gesteld van de eigen veiligheids-, migratie of economische agenda, roept 11.11.11 op om tegelijkertijd de kwaliteit van de ontwikkelingssamenwerking te bewaken.

Image
Federaal parlement België
(c) François Lambregts (via Flickr)

Dit betekent dat:

  • De 0,7% moet bijdragen aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid in ontwikkelingslanden. Dit betekent een lange termijn engagement waarbij de noden en rechten van lokale bevolkingsgroepen centraal staan. Opvang van vluchtelingen in België bijvoorbeeld is belangrijk, maar mag niet aangerekend worden als uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.
  • De klimaatfinanciering bovenop het ontwikkelingsbudget moet komen, net zoals de resolutie ook stelt. Meer uitdagingen vragen meer middelen.
  • De begroting van ontwikkelingssamenwerking een zo getrouw mogelijk weergave van de te verwachten uitgaven moet zijn, zoals ook het Rekenhof aanbeveelt. 

Ambitie in nieuw regeerakkoord

Dit initiatief laat zien dat een parlementaire meerderheid internationale solidariteit belangrijk vindt. 11.11.11 vraagt daarom aan onze toekomstige regering om een groeipad naar de 0,7% op te nemen in een nieuw regeerakkoord, net als het bewaken van de kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking. Het is een ambitie die België moet waarmaken op zowel nationaal als Europees niveau.