Image
Migranten stuurden in 2017 een recordaantal remittances naar ontwikkelingslanden

Migranten sturen recordaantal remittances naar ontwikkelingslanden

Dossier

Volgens een nieuw onderzoek van de Wereldbank werden in 2017 466 miljard dollar remittances naar ontwikkelingslanden gestuurd. Dit is een nieuw record. De kosten die de transferbedrijven aanrekenen blijven echter veel te hoog. 11.11.11 benadrukt het belang van remittances voor het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en vraagt de Belgische regering om verdere stappen te zetten om de transferkosten terug te dringen.

Een nieuw record

Het aantal remittances steeg in 2017 met 8,5% tot een recordbedrag van 466 miljard dollar. Deze (hoger dan verwachte) toename heeft onder andere te maken met het aantrekken van de economische groei in de Verenigde Staten en verschillende Europese landen waar veel arbeidsmigranten geld naar hun kennissen en families in ontwikkelingslanden versturen.

11.11.11 benadrukt het belang van deze middelen voor de strijd tegen armoede en het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen.

Image
Migranten stuurden in 2017 een recordaantal remittances naar ontwikkelingslanden
In 2017 verstuurden migranten sturen een recordbedrag aan remittances naar ontwikkelingslanden. De kosten die de transferbedrijven aanrekenen blijven echter veel te hoog.

Remittances vormen een onmisbare inkomstenbron voor naar schatting 750 miljoen mensen. Onderzoek in 71 ontwikkelingslanden geeft aan dat een stijging van 10% van remittances naar een land leidt tot een daling van 3,5% van het aantal mensen dat moet leven met minder dan 1 dollar per dag.

In 2018 verwacht de Wereldbank een verdere stijging tot 485 miljard dollar. Op langere termijn ziet de Wereldbank echter risico's voor de groei van remittances met een verstrenging van het migratiebeleid in verschillende Europese landen. De Wereldbank roept op tot het openen van veilige en legale migratieroutes in kader van de onderhandelingen van het Global Compact on Migration, het internationale migratieakkoord dat eind 2018 wordt goedgekeurd.

Te hoge transferkosten

De gemiddelde kost die de transferbedrijven aanrekenen per transactie blijft met 7,1% erg hoog. In sub-Sahara Afrika ligt het gemiddelde zelfs op 9,4%. Dat is meer dan drie keer het percentage van 3% dat is vast gelegd in de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Er is dus nog veel werk aan de winkel om deze doelstelling tegen 2030 te bereiken.

De Wereldbank vraagt om prioritair in te zetten op nieuwe technologieën zoals smartphone apps en blockchain en om de competitie op de remittances markt te bevorderen door drempels te verlagen en exclusieve akkoorden tussen nationale banken en transferbedrijven weg te werken.

En in België

Onderzoek van 11.11.11 in samenwerking met HIVA in 2017 geeft aan dat ook vanuit België aanzienlijke geldstromen naar ontwikkelingslanden vloeien. Het totale aantal van remittances uit België naar ontwikkelingslanden ligt allicht in een vork van 2 tot zelfs 5 miljard euro.

Ook in ons land zijn de transferkosten hoog. Dat erkent ook minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo die de voorbije maanden samen zat met verschillende betrokken actoren.

11.11.11 moedigt de minister aan om verder werk te maken van een omkaderend beleid dat obstakels op de transfermarkt wegwerkt en de impact van remittances op ontwikkeling versterkt. Daarbij ingezet worden op nieuwe technologieën voor geldtransfers, meer transparantie voor mensen die geld verzenden en het verlagen van drempels voor nieuwe spelers.