Image
Wisselkantoor in Rwanda  © Monito - Money Transfer Comparison

Eén vijfde minder geldtransfers van migranten naar ontwikkelingslanden door coronacrisis

Actualiteit

De financiële transfers van migranten naar ontwikkelingslanden staan onder zware druk door de gevolgen van de coronacrisis. Volgens de Wereldbank zullen de bedragen die migranten naar hun familie in het land van herkomst sturen met 19,7% of met 109 miljard dollar verminderen.

Op internationale remittances day vraagt 11.11.11 dat overschrijvingskosten sterk verminderen

Op de Internationale Dag voor Remittances (dinsdag 16 juni) wijst 11.11.11 op het belang van deze geldtransfers voor de strijd tegen armoede. Aan minister van Ontwikkelingssamenwerking en Financiën De Croo vragen we actie bij de geldtransferbedrijven om de kosten voor het sturen van geld naar ontwikkelingslanden terug te dringen.

Geldtransfers van particulieren naar hun families zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten van ontwikkelingslanden. Alles samen zijn deze middelen 3,6 keer hoger dan de officiële wereldwijde ontwikkelingssamenwerking. Voor veel landen zijn zij de belangrijkste externe financieringsbron. Door de coronacrisis verwacht de Wereldbank dat de remittances met 19,7% of 109 miljard dollar zullen dalen. Deze ongeziene terugval komt er na een jarenlange periode van onafgebroken groei. De afgelopen 10 jaar stegen de particuliere transfers met meer dan 50% om vorig jaar een recordbedrag van 554 miljard dollar te bereiken. Daarmee vormen ze de belangrijkste externe financieringsbron voor deze landen.

Die inkomstenbron dreigt in elkaar te storten nu arbeidsmigranten wereldwijd zwaar getroffen zijn door de crisis. De werkloosheid neemt toe in de belangrijkste regio's van waar remittances verstuurd worden: Europa, de VS en de Golfstaten. Arbeidsmigranten werken vaak in zwaar getroffen sectoren (zoals horeca, huishoudhulp en toerisme) en in kwetsbare statuten. Ook in België steeg de werkloosheid de voorbije periode sterker bij mensen met migratieachtergrond.

De gevolgen daarvan zijn erg zwaar voor veel ontwikkelingslanden die nu al kreunen onder de economische gevolgen van de coronacrisis.

Image
Wisselkantoor in Rwanda  © Monito - Money Transfer Comparison
Door de coronacrisis wordt er door migranten heel wat minder geld naar hun land van herkomst gestuurd. © Monito - Money Transfer Comparison

Remittances zijn een belangrijk onderdeel geworden van de strijd tegen armoede. Het wegvallen of verminderen ervan is een drama voor veel kwetsbare families in het Zuiden.

In het door oorlog verscheurde Jemen gingen de remittances er tussen januari en april met 80% op achteruit. 1 op 10 mensen is er afhankelijk van deze inkomsten om te voorzien in hun basisnoden. 13% van het BBP in Jemen bestond in 2019 uit geldtransfers.

Over heel sub-sahara Afrika zouden remittances in 2020 met 23% terugvallen. De impact daarvan is groot. Nigeria ontvangt jaarlijks meer dan 22 miljard dollar van zijn landgenoten in het buitenland. In Liberia en Gambia gaat het om ongeveer een kwart van hun BBP. In Mali en Senegal ligt dat rond de 10 procent.

Ook voor Latijns Amerika voorspelt de Wereldbank een terugval van 19.3%.

"Remittances zijn een belangrijk onderdeel geworden van de strijd tegen armoede en voor het behalen van de ontwikkelingsdoelen", zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11. "In deze coronatijden is het wegvallen of verminderen ervan een drama voor veel kwetsbare families in het Zuiden."

Onderzoek in 71 ontwikkelingslanden geeft aan dat een stijging van 10% van deze transfers naar een land, leidt tot een daling van 3,5% van het aantal mensen dat moet leven met minder dan 1 dollar per dag. Remittances vormen een onmisbare bron van inkomsten voor naar schatting 800 miljoen mensen. Velen zijn afhankelijk van die middelen voor gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening, etc. Die levenslijn dreigt nu deels op te drogen.

11.11.11 wijst al vele jaren op de veel te hoge transferkosten die de transferbedrijven zoals Western Union aanrekenen. Voor transfers naar Sub Sahara Afrika bijvoorbeeld worden gemiddeld bijna 10% kosten betaald. Internationaal is afgesproken (in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen, SDG's) om die kosten naar 3% terug te brengen. VN Secretaris Generaal Antonio Guterres vraagt nu om de inspanningen te verhogen om de kost zo dicht mogelijk bij 0 te brengen.

11.11.11 roept Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Financiën Alexander De Croo op om dringend de bedrijven uit de sector bij elkaar te brengen en de kosten voor het verzenden van geld zo dicht mogelijk bij 0 te brengen tijdens de coronacrisis. Op langere termijn is een plan van aanpak nodig om structureel werk te maken van goedkopere remittances. De overheid moet regelgevend optreden en de drempels verlagen die momenteel een eerlijk speelgeld bemoeilijken. Op die manier komt er meer ruimte voor kleinere spelers op een markt die gedomineerd wordt door enkele grote bedrijven.

11.11.11 wijst al jaren op het belang van remittances voor de strijd tegen armoede en het bereiken van ontwikkelingsdoelstellingen. Onderzoek van 11.11.11 in samenwerking met HIVA in 2017 geeft aan dat ook vanuit België aanzienlijke geldstromen naar ontwikkelingslanden vloeien. Het totale aantal geldtransfers uit België naar ontwikkelingslanden ligt in een vork van 2 tot zelfs 5 miljard euro.

Ook in ons land zijn de transferkosten hoog. De afgelopen jaren zat 11.11.11 meermaals samen met Minister De Croo en zijn kabinet en transferbedrijven die actief zijn in België. Twee jaar geleden deed 11.11.11 ook samen met 194 kleine en grotere ontwikkelingsorganisaties en verenigingen van etnisch culturele minderheden een oproep aan de Belgische regering om verdere stappen te zetten om de transferkosten terug te dringen.