Image
Cover jaarraport Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2019

Internationale solidariteit is meer dan ooit nodig

Dossier

Internationale solidariteit is meer dan ooit nodig. Tot deze conclusie komt 11.11.11 in haar jaarrapport ontwikkelingssamenwerking in 2019. Ontwikkelingssamenwerking is en blijft voor 11.11.11 een instrument om beleidsmakers aan te zetten meer te doen in de strijd tegen de internationale armoede en ongelijkheid.

Ontwikkelingssamenwerking, een belangrijk instrument tegen armoede en ongelijkheid

De uitdagingen worden er niet kleiner op: corona maakt meer dan ooit duidelijk hoe afhankelijk we van elkaar zijn. Meer uitdagingen vragen dan ook meer middelen. Bovendien moeten middelen worden ingezet daar waar de impact op armoede en ongelijkheid het grootst is, zoals duurzame landbouw, gezondheid en sociale bescherming. Een nieuwe regering moet hier werk van maken. 

Ontwikkelingssamenwerking heeft bewezen een toekomstperspectief te kunnen bieden. Zo ontsnapt gemiddeld 36% van de mensen in extreme armoede daaraan dankzij een vorm van sociale bescherming. Tussen 1990 en 2015 halveerde de kindersterfte onder de vijf jaar. Ontwikkelingssamenwerking zorgt er mee voor dat de basisrechten van mensen zoals onderwijs of een goeie gezondheid, ingevuld worden en dat mensen die rechten ook kunnen claimen. Niet alleen zet corona deze resultaten onder druk. We moeten ontwikkelingssamenwerking ook écht laten werken. Dat vraagt twee zaken: meer middelen en middelen inzetten daar waar ze impact hebben op de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Het jaarrapport van 11.11.11 over 2019 toont aan dat België meer kan doen.

Image
Cover jaarraport Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2019

Meer middelen

In 2019 strandt de Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking op 0,42% van het bni, ver onder de beloofde 0,7%. Dit moet beter. 10 jaar geleden zat ons land in het Europese peloton, maar vandaag zitten we met 0,42% onder het Europese gemiddelde van 0,46%. De nieuwe regering moet werk maken van een bindend groeipad om tegen 2024 deze doelstelling te bereiken en dit met een gegarandeerde stijging in absolute cijfers.

Middelen inzetten waar het werkt

Maar met middelen alleen kom je er niet. Als corona één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat goede gezondheidszorg, voedselzekerheid en een stevige sociale bescherming landen een buffer geven om deze schok met minder kleerscheuren te doorstaan en nadien sneller op te veren. Als we armoede en ongelijkheid de wereld uit willen, zijn acties op die terreinen de hefbomen waarvan ontwikkelingssamenwerking zich moet bedienen. Ontwikkelingssamenwerking kan dit echter niet alleen. Ze heeft andere beleidsdomeinen zoals klimaat, migratie, fiscaliteit of handel nodig om hierin te slagen.

Het jaarrapport van 11.11.11 over 2019 toont aan dat het Belgische ontwikkelingsbeleid op sociaal vlak meer kan doen. Zo zijn de middelen voor gezondheid, sociale bescherming en voedselzekerheid de afgelopen legislatuur gedaald en ontbreekt het aan een duidelijke strategie op vlak van sociale bescherming. Zeker in de minst ontwikkelde en meest fragiele landen is het essentieel om in deze sectoren te investeren. De keuze van de Belgische ontwikkelingssamenwerking om vooral te concentreren op die landen, is daarom ook een goeie zaak.

2019 was ook het jaar dat de civiele ruimte wereldwijd verder kromp en dat België haar eerste stappen zetten om hierover visie en strategie te ontwikkelen. De nieuwe regering moet hiervan een prioriteit maken in haar ontwikkelingsbeleid. Geef een kritisch middenveld waar ook ter wereld de ruimte waar ze recht op heeft om haar cruciale rol op te nemen in duurzame ontwikkeling en goed bestuur.

Trek de kaart van internationale solidariteit

"We roepen de Belgische regering in de steigers dan ook op om de kaart te trekken van internationale solidariteit met ontwikkelingssamenwerking als hefboom", zegt Els Hertogen, directeur van 11.11.11. "Met meer middelen die ingezet worden daar waar nodig. Dat betekent dat we in ieder geval een bindend groeipad nodig hebben om de 0,7% te halen tegen 2024. De uitdagingen als de klimaatcrisis, ongelijkheid en nu ook corona vragen een gezamenlijke aanpak én een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alleen grenzeloze solidariteit kan daarop het antwoord zijn."

Financiering voor ontwikkeling

Ontwikkelingssamenwerking is nodig. Maar ze kan de strijd tegen armoede, ongelijkheden en de ambitie om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken, niet in haar eentje voeren. In een korte bijlage van het 11.11.11-jaarraport gaan we dieper in op de financieringsstromen die nodig zijn om duurzame verandering teweeg te brengen. 

Andere internationaal herverdelende geldstromen zijn belangrijk en worden dat steeds meer: klimaatfinanciering, domestic resources mobilisation, aid for trade, remittances en private geldstromen. Hun potentieel voor duurzame ontwikkeling verdient aandacht. Zonder het belang van ODA uit het oog te verliezen. Want efficiënte ODA is vrij stabiel en voorspelbaar en heeft een speci-fiek doel: de aanpak van armoede en ongelijkheid.