Image
Luchtfoto Syrie

Aardbeving Turkije & Syrië: België blijft ter plaatse trappelen

Actualiteit

11.11.11 trekt aan de alarmbel over de respons op de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië. Vooral het door oorlog verscheurde Noordwest-Syrië blijft in de kou staan doordat ons land dezelfde budgetten hanteert als van vóór de aardbeving. De noden explodeerden, maar België blijft ter plaatse trappelen. Elke minuut vallen er bijkomende slachtoffers.  

Image
Schade in Syrië

In het noord-westen van Syrië groeit de wanhoop zienderogen. Immers, zo goed als alle hulp die op dit moment geboden wordt, komt van NGO’s of vrijwilligers zoals 11.11.11-partner Basmeh & Zeitooneh of de Syrische Witte Helmen. Het gebied is immers van de buitenwereld afgesneden omdat Rusland sinds 2014 alle grensovergangen tussen Turkije en Syrië stelselmatig blokkeerde en dus ook de bijhorende VN-hulp. De tekorten in Noordwest-Syrië op vlak van mankracht, materialen, voedsel en brandstoffen stapelen zich dan ook op.  Zeker nu vele toegangswegen werden vernield door de aardbeving. 

Koepel van Internationale Solidariteit 11.11.11 hamert er dan ook op dat ons land de humanitaire noodbudgetten voor Noordwest-Syrië moet optrekken. Dat gebeurde vooralsnog niet. Gisteren herbevestigde Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) de Belgische bijdrage van 4 miljoen euro aan het Syria Cross Border Fund van de Verenigde Naties. ​ 

Dat budget was reeds voorzien in de begroting en baseerde zich op de enorme humanitaire noden die er reeds waren vóór de aardbeving. Hetzelfde budget hanteren wanneer er daar nu ook nog een verwoestende aardbeving bovenop komt, schiet volgens 11.11.11 ernstig tekort. ​ 

Image
Willem Staes, beleidsmedewerker Midden-Oosten bij 11.11.11

België blijft ter plaatse trappelen en moet dringend een versnelling hoger schakelen. Elke minuut vallen er nieuwe slachtoffers.

Willem Staes
11.11.11-expert Midden-Oosten

“De noden zijn geëxplodeerd, maar België blijft ter plaatse trappelen. Syrische burgers hebben geen nood aan business as usual, ons land moet dringend een versnelling hoger schakelen op vlak van noodfinanciering”, zegt Willem Staes, 11.11.11-expert Midden-Oosten. “Elke minuut vallen er nieuwe slachtoffers. Internationale solidariteit kan de komende dagen en weken mensenlevens redden.” 

Wel kende ons land 1 miljoen extra toe aan het Distaster Response Emergency Fund (DREF), een fonds dat lokale Rode Kruis-verenigingen ondersteunt na natuur- en klimaatrampen. “Die financiering gaat naar organisaties die actief zijn in Turkije en gebied dat onder controle staat van het Syrische regime”, benadrukt Willem Staes, 11.11.11-expert Midden-Oosten. “Dat is natuurlijk ook belangrijk, maar ​ mensen in Noordwest Syrië blijven in de kou staan. Internationale hulpverlening in dit gebied komt dus zo goed als niet op gang.” 

Intussen tikt de klok door voor de reddingswerkers ter plaatse die in een enorm gebied moeten werken met een ernstig tekort aan mankracht en materiaal. "Ik heb niet het gevoel dat er een ernstige hulpreactie voor Syrië is. Het is al de zoveelste crisis voor Syriërs. Ze graven met hun blote handen naar overledenen onder het puin,” stelt Tamman van 11.11.11-partner Olive Branch. ​